Sverige är en brottslig nation

Enligt Svenska Helsingforskommittén bryter Sverige mot internationella konventioner när Säpo klassar allt fler människor som säkerhetsrisker och sen utvisar dem till diverse oroshärdar i världen. Främst är det människor från Mellanöstern som drabbas. Den slutna processen och att det krävs väldigt lite för att Säpo ska klassa någon som en säkerhetsrisk leder till en omfattande osäkerhet och rena övergrepp mot människor. Ett typexempel på hur vedervärdigt det hela fungerar är fallet med Hassan Asad i Göteborg.

Säpo kan i princip anklaga vilken människa som helst för terrorism utan att denne får se vad det är Säpo anser vara bevisen för detta. Det är omöjligt att driva en process när man inte vet vad man är anklagad för. Rättssäkerheten är noll. Så här ska det naturligtvis inte vara i ett land som vill aklal sig demokratiskt. Även den här typen av rättsfall måste hanteras på ett sådant sätt att den anklagade kan försvara sig på ett vettigt sätt. Säpos arbetsmetoder måste förändras.

Läs mer om Hassan Asad: Protest mot utvisning, Utvisa inte Hassan Asad, Kafka i Göteborg
Borgarmedia: DN, GP
Andra bloggar om: , , , ,
Technorati: , ,
——————————————————————————
Esbati, Pelaseyed och Jinge om Sverige som krigsbrottsling

2 svar på “Sverige är en brottslig nation”

  1. Sverige bryter inte mot lagen när man avvisar personer som SÄPO misstänker har kopplingar till terrorism, det finns ingen absolut rätt att få vara i Sverige om man inte är svensk medborgare. Dock bryter man mot Europa konventionen om dessa personer nekas att få saken prövad i domstol (Artikel 6, 7 och 13 i Europa konventionen).

  2. Som jag tolkat det så bryter man mot FN eftersom man inte talar om varför man skickar tillbaka personerna och därför kan skicka tillbaka folk som egentligen inte är ett ”hot”, men det är ingen som vet utom Säpo.

Kommentarer är stängda.