Fortsatt förvirring om fastighetsskatten

Alliansen har genom att komma med en mängd olika förslag kring fastighetskatten förvirrat de svenska medborgarna till den milda grad att folk nu är emot det mesta som borgarregeringen föreslår.

Även under valrörelsen förra året verkar det som om alliansen svårt förvirrat/vilselett väljarna. Något som Göran Hägglund, utan att lyckas speciellt bra, försöker förneka.

Reavinstbeskattningen som ska ersätta fastighetsskatten kritiseras av många av samma anledningar som gjorde att fastighetsskatten kritiserades. Sanningen är väl förmodligen att de som mest gynnats av borttagandet av fastighetsskatten, dvs de med allra störst hus, inte vill betala nån skatt alls.

Jag upplevde inte att den gamla fastighetskatten var mer än ett marginellt problem för enstaka människor i kustbandet (fast de flesta stora, värdefulla hus där ägs av rika storstadsbor). Något som inte motiverade en förändring som jag ser det. Alliansens alla olika förslag och oenighet får väl ses som ett utslag av svårigheter att hitta en lösning som gynnar de rikaste. För de bekymrar sig knappast om de i Sverige som har det lite mer knapert.

Inte heller upplever jag de nya förslagen om reavinstskatt som nåt större problem för den genomsnittlige svensken, vare sig han bor i villa, bostadsrätt eller på nåt annat sätt. Men som sagt, borgarpartiernas och borgarmedias problem är väl att det inte gynnar de rika så mycket som man skulle vilja att det gjorde.

Borgarmedia: SVD1, DN1,
Andra bloggar om: , , , , ,

Advertisements