Hot mot tjänstemän

De kriminella gängen hotar numera regelbundet olika typer av offentliga tjänstemän. Det kan röra sig om folk som sysslar med stadsplanering, så som var fallet när delar av den gamla industristadsdelen Kvillebäcken i Göteborg revs inför en sanering med bygge av bostäder på agendan. Eller om tjänstemän som utfärdar olika typer av tillstånd.

Men oftast handlar det om människor inom rättsapparaten, poliser, åklagare, domare etc. Det är dock sällan det går så långt som när det göteborgsbaserade gänget Wolfpack sprängde en bomb i en åklagares hem. Men dådet är egentligen bara ett i raden.

Det kan väl visst vara så att gängen reagerar mot att polisen visar dem ett stort intresse, men främst handlar hot mot tjänstemän förmoldigen om att utöka sitt inflytande eller undvika att bli dömda för olika brott. Inte heller kan väl våld och hot anses utgöra gängens affärsidé. Det är ju snarare metoder för att nå de mål man satt upp inom de branscher där man har affärer. Exempelvis illegalt spel, beskydd, narkotikalangning och trafficking.

Hot och våld används sedan för att uppnå de uppsatta affärsmålen i denna verksamhet. Dvs man bör se på gangstergängen som vilka företag som helt. De fungerar i princip likadant. Profitmaximering är själva grejen. Vilka metoder som används är egentligen egalt. Men gängen har funnit att våld, hot och mutor kan vara bra metoder att använda.

Inte heller tror jag att bomdådet i Trollhättan är ett tecken på att gängen känner sig pressade. Det är snarare ett tecken på motsatsen. Att gängen känner sig mäktiga.

Borgarmedia: GP1, GP2, SVD1, SVD2, SVD3, DN1, DN2, DN3
Andra bloggar om: , , , , , , , , , , , , , ,