Helvetet kanske finns på Europas flygplatser

I Danmark har man enligt DN en pseudodebatt som jag nog skulle kalla det. Om huruvida helvetet finns eller inte. Tror man inte på den kristne guden är det uppenbart att helvetet inte heller kan finnas. Men är man troende kristen måste man väl också tro att djävulen och därmed helvetet existerar. Hur det är med islam eller judendomen vet jag inte riktigt, finns det något helvete i de religionerna? Troligen finns det nån sorts skit eftersom det till och med fanns i den gamla nordisk religionen/folktron. Fast där var förstås motsvarigheten till helvetet kallt. För det vet ju alla här uppe att elden och värmen är livgivaren. Snön, isen och kylan är pinan och döden. Helvetet kort sagt.

Men i verkligheten kanske det är så att helvetet finns i flygköerna på Europas flygplatser där vi ska plocka upp varenda pinal och lägga på bandet. Och på kuppen bli stressade som fan. Sen larmar det lik förbannat när man går genom säkerhetskontrollen. I mitt fall på grund av en massa metall jag har i det ena knät, i Ingrid Hedströms fall på grund av bygelbehåar. Fast mitt knä larmar bara på vissa flygplatser, sålunda går jag larmfritt igenom på Landvetter medan det på Schiphol tjuter så fort jag närmar mig den där portalen.

Så om helvetet är en plats på jorden, i detta livet då är det kanske flygplatserna och deras totalt meningslösa säkerhetskontroller som förmodligen inte skyddar oss från ett enda terrordåd. I alla fall inte tramset med vätskor och att ta av livremmen. Men troligare än flygplatserna som lokal för helvetet är nog utomhusfängelset Gaza, det ockuperade Irak, USA:s tortyrcentrum Guantanamo, det ockuperade Afghanistan eller nåt annat av de länder på jorden där det bedrivs vidriga krig eller begås vedervärdiga övergrepp mot människor. Flyplatsköer är trots allt ett i-landsproblem som vi borde avskaffa genom att bygga fler höghastighetsjärnvägar. Något som Hedtsröm också konstaterar.

Andra bloggar om: , , , , , , , , , ,

Advertisements
 • Gunnar Johansson

  Falska profeter härjar även i Danmark. Tyvärr är nog nästan hela den kristna historien omgärdad av falska profeter som i egen högfärd har bestämt sig för att Helvetet inte finns. Ändå finns den här platsen omnämnd på mer än 150 ställen i Bibeln…

  Artikeln i DN är ett slående exempel på den här tidens falska prästerskap. Det handlar om de kyrkliga ledare som hellre anpassar sig till de rådande vindarna i stället för att förkunna ett klart och bibliskt varnande budskap om både Himlen och Helvetet.

  Både Jesus, Johannes ”Döparen” och apostlarna talade mycket om det eviga straffet för den som ställer sig utanför Guds nåd och förlåtelse. Men varför är tystnaden på den punkten nästan total i våra kristna församlingar, för att inte tala om det utslätade budskapet generellt sett inom Svenska kyrkan? Kanske behövs det lite mer ”helveteslära” för att få en väckelse i vårt land? Man börjar undra.

  Författaren Mary K. Baxte har skrivit gudomligt ledda böcker om både Himlen och Helvetet. Den sistnämnda platsen finns i svensk översättning på den här länken:

  http://spiritlessons.com/Documents/a_divine_revelation_of_hell/Swedish_A_Divine_Revelation_of_Hell_Mary_K_Baxter.htm

  Själv ser jag den här fruktansvärda skildringen som sanningsenlig och i överensstämmelse med Bibelns och Jesu skarpa och varnande budskap. Likväl är det, som jag upplever saken, väldigt svårt att föra ett samtal om de här frågorna, inte minst i kristna sammanhang. En del kristna förkunnare har till och med förkastat ”helvetesläran” eller åtminstone ifrågasatt den. Även en så högt aktad förkunnare som pastor Stanley Sjöberg hör den till gruppen, såvitt jag minns.

 • Richard III

  Så gud har alltså skapat universum och människan och sedan hittat på regler för hur vi ska leva? Och om vi inte följer de reglerna så blir vi plågade i evighet? Om vi först bara betraktar universums storlek; låt säga att universum är lika stort som biblioteket i Cambridge, då är vår galax, vintergatan, lika stor som punkten efter en mening i en bok.
  Om solen vore 1 mm så är nästa galax 160.000 mil avlägsen.
  Hur kan en gud som skapat detta bli störd för att jag svär eller snattar i affären eller sätter på grannans fru? Eller det värsta av allt, inte tror på honom? Som om jag skulle störa mej på vad kvalstren i mina ögonbryn gör på fredagskvällarna. Snacka om att sätta sej själv på höga hästar, ”Gud, som har skapat detta ofantliga universum blir STÖRD om jag ljuger. Så viktig är jag.”
  Att skapa en människa med fri vilja och sedan säga att om du följer din fria vilja så kommer du att brinna i helvetet i evighet är ju rent sadistiskt.
  Vi har redan haft en hitler tack.

 • Gregorius

  Helvetet? Bibeln? Är det inte dags att krypa ur sandlådan nu?
  Bara för att månniskan är hämndlysten och psykopatisk behöver ju inte gud vara det. Den gud religionen presenterar är gjord till människans avbild, inte tvärtom. En gud som är fördömande, kontrollerande och svartsjuk rimmar väldigt illa med den intelligens som universum består av. Allt ifrån atomer till svarta hål består av intelligent information i en omfattning vår hjärna inte ens kan börja inse vidden av. Att tro att denna intelligens skulle ställa krav på människan är ju löjligt.

 • Själva ordet ”helvete” är nordiskt: Hels boning. En plats av is, snö och kyla där de döda som inte samlades av Odin och Val-kyrjorna till Val-hall fick dväljas. Ordet står naturligtvis inte i varken Gamla eller Nya testamentet och har ingenting med Kristendom och Kyrka att göra.

  Däremot är det, jämte de Gnostiska föreställningarna om ett Fall, delvis grundläggande för dualistiska Kristendomsformer i Medeltiden (den Karolingiska Renässansen) och senare (1500-talets nya Ny Platonistiska Renässans).

  GT har motsvarande Hel ordet Sheol för de dödas rike, men Judendomen saknar de senare föreställningarna om evigt liv (annat än genom släktens fortplantande).

  Felöversättningen (kritiserad och övergiven redan av 1917) i NT gäller ordet geénna; Gehenna, platsen utanför Jerusalem där stadens sopor (säkerligen inkluderande de fattigas, djurs osv, lik) kastades och brändes.

  Föreställningarna om ett lokalt Helvete är hednisk dualistisk europeisk folktro. Den fanns redan före Platons tid. Föreställningarna om ”eviga straff” är akademisk, dvs. platonistisk dualism, alltså hednisk Hellenistisk ideologi.

  Helvetesföreställningarna är alltså främst litterära, Dantes Divina Commedia är det främsta (och tidigaste exemplet).

  Som en kuriositet kan nämnas att den Romerska kyrkan i 4:e Laterankonciliet 1215 införde en lära om en Skärseld, ett mellanstadium i dödsriket, men detta gäller bara i Rom. Redan Tridentinska koncilierna försökte delvis undanröja detta vid 1500-talets mitt (dock inte avskaffa ‚Äì sånt går inte om man är ofelbar).

  Intressant läsning är lundaprofessorn Martin PN Nilsson: Helvetets förhistoria, från 1937 (nytryck 1963).

 • Pingback: Privatisera helvetet! « Som jag bäddar()

 • Gunnar Johansson

  Richard III, varken du eller eller jag har makt att avskaffa Helvetet. Den platsen är egentligen skapad för Satan och hans demoner. Men eftersom människan genom sin synd och ondska är skild från Gud och hans helighet är det bara förlåtelsen genom tron på Jesus som kan rädda människan från Helvetet.

  Du ska ha i åtanke att även Jesus ofta hänvisade till just Bibeln (dåvarande Gamla testamentet) i sina tal och predikningar. Jesus varnade även för falska profeter. Om du ändå i ditt högmod raljerar med Gud gör uppror mot hans räddningsplan för mänskligheten för så gör du även honom till en lögnare.

  Gud ‚Äúhotar‚Äù ingen människa om Helvetet. Hela hans väsen är kärlek. Han vill att varenda människa ska räddas. Men samtidigt är vi skapade med en fri vilja att välja mellan gott och ont ‚Äì mellan att hålla Gud borta eller att bejaka hans erbjudande om förlåtelse och evigt liv i härlighet.

  Bibeln och Jesus talar klarspråk om syndens konsekvenser för människan. Guds helighet kan inte fördra synden i en gemenskap med honom i hans himmelska boningar. Därför har han erbjudit oss förlåtelse från synden genom att han genom Jesus offrade sig själv på korset för att ge dem tror på honom förlåtelse och evigt liv med Gud.

  Den som har den här kunskapen om Guds ”krav” för att ta emot den här gåvan men ändå tackar nej får också ta konsekvenserna av sitt beslut. Det betyder inte att alla ”otrogna” är onda i sig. Däremot säger Bibeln tydligt att ”alla människor har syndat och därmed gått miste om härligheten från Gud”.

  Du kan likna det här erbjudandet med att du råkar trilla i en brunn och håller på att drunkna. Visst, du kan välja att avstå från att bli räddad. Men av ren självbevarelsedrift väljer du förmodigen att ta emot den hjälp som du kan få att leva vidare. Det förhåller sig likadant med Guds erbjudande om evigt liv.

  Ur Guds perspektiv är inte sanningen relativ och något som vi människor kan snacka oss ur. Jesus säger i Johannes evangelium: ”Jag är vägen, sanningen och livet. Ingen kommer till Fadern utom genom mig”.

 • christian

  Det skulle kanske hjälpa de danska debattörerna och andra inblandade att läsa lite om Swedenborgs egenerfarna beskrivingar om himlen och helvetet. Hur en människas naturliga tillstånd i detta livet har en tendens att fortsätta även på andra sidan, såvida inget drastiskt inträffar som får individen att ändra attityd i grunden, vilket är väldigt svårt, men ändå. En författare i modern tid som belyser samma tema är den amerikanske psykoanalytikern Michael Newton, med sina böcker ”Journey of Souls” och ”Destiny of Souls”. I dessa böcker berättar han om hur han genom regression för klienter tillbaka till livet mellan sina jordiska inkarnationer, och där både himmelska och helvetiska sinnestillstånd tycks råda beroende på individens grundläggande attidtyder. Men inget avdessa ting varar för evigt. Det går tydligen att klättra ut ur helvetiska tillstånd till mera upplysta nivåer, men då behövs andlig hjälp av erfarna guider.

 • Richard III

  Ja Gunnar, de här åsikterna kanske fungerade på medeltiden men vi har väl kommit en bit sedan dess. Dina ord uttrycker stark rädsla för något som du har blivit inbillad av en maktstruktur som vill hålla kvar dej i okunnighet, lydnad och tysthet.
  Den enda djävulen här är kyrkan.
  Gud har inga behov av att bli bekräftad eller lydd eller tillbedd. Gud är betydligt större än så.
  Gör vad du vill, kärleken finns ändå där.
  Även hitler kom till himlen.