Debattera svensk grundlag men inte EU:s ?

Borgarna i Sverige vill väldigt gärna debattera försämringar av den svenska grundlagen och ytterligare inskränkningar av den demokratiska kontrollen över beslut i Sverige. Men att diskutera folkomröstning om EU:s grundlag kan de inte tänka sig. De tycker debatten om grundlagen är för dålig, men när vi i vänstern vill diskutera EU:s grundlag så är det för svåra frågor för den vanlige medborgaren. Borgarnas och alliansens inställning i dessa frågor tyder rent generellt på ett utbrett demokratiförakt som vi ju också sett exempel på i samband med KU-förhör nyligen.

Dessutom verkar det som om borgarna bara är beredda att diskutera olika sätt som man försämra för den vanlige svenske invånaren, den vanlige svenske medborgaren, den vanlige svenske arbetaren, men inte ådant som skulle kunna leda till förbättringar. Det tyder inte heller på nåt större demokratiskt sinnelag, vilket naturligtvis inte heller beslutet om att skilja människor från människor genom inhuman och rasistisk lagstiftning gör.

Men konstigast är förstås att de gärna diskuterar svenska grundlag, men inte EU:s, som ju i vissa fall gäller över svensk lag. Det är konstigt i så måtto att borgarna säger sig vilja vara för demokrati, men vill inte i demokratisk ordning besluta om EU.s grundlag. Men sanningen är väl antagligen att de inte alls gillar demokrati utan snarare gillar oligarki. En stat där de rika, eliten, fåtalet bestämmer som de vill.

Intressant?
Borgarmedia: SDS, KB, HD, DN1, SVD1, SVD2, DN2,
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , ,

Advertisements