Bilism är gammaldags

Av minst två anledningar behöver bilismen minskas. Det ena är klimathotet. Det andra är det sociala livet i en stad. Planering för omfattande bilism skapar en utbredd och gles stad, vilket är negativt ur social och ekonomisk synpunkt såväl som ur klimathänseende. En utbredd stad skapar färre ytor för folk att umgås, en mängd döda ytor mellan bostadsområden som inegn använder och obehagliga och döda områden vid de stora trafikledskorsningarna. En stad som planeras för bilism blir helt enkelt en antimänsklig, omänsklig stad.

Vi måste minska ustläppen av växthusgaser. Enda sättet att göra detta på i Sverige är en minskning av utsläppen från bilismen. Som det ser ut nu kräver detta en minskning av bilismen. För att kunna minska bilismen krävs en rejäl utbyggnad av kollektivtrafiken i våra stora städer och en förändrad stadsplanering med en tätare bebyggd stad såväl som med funktionsblandade områden, småindustrier, kontor och bostäder ska ligga i samma områden. Det minskar transportbehovet och skapar dessutom en säkrare och tryggare stad.

Bilen ska användas på fritiden, inte för arbetsresor i storstäder. Den typen av bilåkande kan planeras och byggas bort.

Intressant?
Borgarmedia: SVD,
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , ,

Advertisements