Bondens fel att får blir vargrivna?

Eller så kan man tycka att Länsstyrelsen bär ett visst ansvar också. Detta då man inte tycks ha informerat fårbönderna i Ucklum om att skogarna där är centrum för ett vargrevir. Något som ju varit känt sen flera månader.

För att skydda fåren från vargen behöver stängslen utformas på ett visst sätt och det hade inte den drabbade bonden i Ucklum gjort. Han visste helt enkelt inte att han behövde det då ingen information om det nya vargreviret hade nått honom. Han har naturligtvis också ett eget ansvar för det inträffade genom att han uppenbarligen inte följt med i tidningarna där vargrevier rapporterats flera gånger under vintern och våren.

Huvudansvaret för det inträffade är dock länstyrelsens då de inte informerat om det faktiska läget. Bonden själv verkar dock ganska sansad och lugn i motsats till den hysteriska tonen hos LRF Väst.

Intressant?
Borgarmedia: SVT, SR,
Andra bloggar om: , , , , , ,

Advertisements