Hårda asyllagar orsak till att människosmugglare finns

Att människosmugglare finns beror på att Europa satt upp så hårda lagar och regler för att folk ska få komma hit, att det i praktiken inte går att fly från sitt hemland och söka asyl i Euorpa utan att anlita flyktingsmugglare för dyra pengar.

Detta får flera konsekvenser. Många som kan behöva få asyl, men är fattiga, kan alltså inte fly från sin dåliga situation eller den förföljelse de är utsatt för och blir kanske dödade. Det här gäller främst politiskt aktiva arbetare i många länder, som fackföreningsaktivister och partiaktivister på vänsterkanten. I stället blir det pengar som styr vem som kan och har möjlighet att fly. Det är en klassorättvisa som heter duga om jag får säga så. Medelklassen kan fly men inte arbetarklassen. Arbetarklassmänniskor och fattiga kan kanske fly till nåt annat fattigt land om de överhuvudtaget lyckas fly, som Jordanien eller Tchad, där de hamnar i bedrövliga och otrevliga flyktingläger Överklassen behöver ju sällan fly, antingen är det denna som via ombud står för förtrycket eller så har man redan en massa bostäder i andra länder och lever delar av livet där. Inte heller tycks västvärlden stänga ute de som har en massa pengar.

På vägen hit dör många människor som ett resultat av att de transportmedel och transportvägar som flyktingsmugglare använder inte är säkra. Det är båtar som läcker som såll och som lastas ner med för mycket folk. Detta för att maximera profiten i sant kapitalistisk anda. Profitbegäret och hårda asyllagar leder alltså till att folk dör.

Det är asyllagarna som är den egentliga orsaken till att folk dör och man kan alltså säga att Europas hårda asyllagar innebär mord på människor i fattiga och krigsdrabbade människor. Fästning Europa dödar alltså på två sätt, fattiga dör för de har ingen möjlighet att fly och andra dör under flykten på grund av dåliga transporter och profitbegär.

Så vill vi slippa profithungriga människosmugglare måste vi förändra asyllagstiftningen i Europa. Fästning Europa måste upphöra och asyllagstiftningen måste bli human.

Läs mer om flyktingfrågan, invandring och rasism hos Socialistiska Partiet:
En gränslös värld för människor – inte för kapital
Liken i Medelhavet – om stängda gränser och öppna frågor
Sverige måste återupprätta asylrätten
Öppna Gränser och kollektivavtal

Intressant?
Bloggat: Jinge,
Borgarmedia: SVD1, SVD2, PDK, DN,
Andra bloggar om: , , , , ,

Advertisements