Finanskrasch i svenska kolonier

Baltikum är att betrakta som en slags koloni till Sverige. De tre små länderna domineras av svenskt kapital och svenska företag. Av svenska banker i jakt på snabba vinster och svenska företag på jakt efter billig arbetskraft. Nu har emellertid finanskrisen slagit mycket hårt i Baltikum och det får konsekvenser för svenska företag och banker. Den ekonomiska utvecklingen i Baltikum har vänts i ekonomikskt förfall, recession och nedgång.

Läget förvärras också av strukturella problem i länderna. Inriktningen på snabba profiter i de invetserade utländska bolagen, främst från Sverige, har lett till att väldigt lite investeringar har gjorts i forskning och utveckling, i moderna produktionsanläggningar osv. Avsaknaden av vettiga social skyddsnät, förskolor etc, har gjort att födelsetalen är mycket låga och dessutom har dessa brister ihop med rasism lett till omfattande utvandring från länderna.

Hela utvecklingen i Baltikum är en illustration till hur spekulationskapitalismen inte kan skapa en långsiktigt hållbar utveckling. Hur den fria marknaden inte kan reglera sig själv. Hur vanligt folk kommer att få betala för spekulanterns profiter, för spekulanternas kortsiktiga vinster.
Intressant?
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , , ,

Advertisements
  • Området från Finska viken och ner till Riga var ju svenska provinser under en tid. Estland i nästan 150 år. Med Litauen var vi förenade i union under kung Sigismunds tid (varade inte så lång tid dock, busen Karl IX sabbade det stolta bygget). Man kan ju säga att de svenska bankerna har försökt sig på en återerövring men att man överskattade områdets bärkraft.

    Dessutom kan ju koloniala försök slå tillbaka mot erövrarna, och det är väl det som händer om de baltiska ekonomierna går överstyr och drar några svenska banker med sig. Då måste bankerna springa till staten för att rädda sig, och då kanske man kan säga att Sverige indirekt hjälper till att finansiera Baltikums dåliga affärer?