Den dåliga Anna Lindh-utredningen

Det jag skrivit förut, om att utredningen av mordet på Anna Lindh inte alls sköttes så bra som Leif Jennekvist velat ge sken av bekräftas nu i en ny bok, som skrivits av den förre polisintendenten vi polismyndigheten i Stockholms län, Eric Rönnegård:

– Ett tydligare exempel på bristande kompetens, ansvar och ledning än vid Lindh-mordet är svårt att se, säger Eric Rönnegård till TT.

Hans kritik går starkt emot den allmänna uppfattningen att mordet utreddes proffsigt och skickligt. En bild som också förre chefen för länskriminalen i Stockholm, Leif Jennekvist, gett i sin bok om mordutredningen.

Eric Rönnegård påstår att utredningen om mordet på Anna Lindh blev lika misskött de femton första timmarna som utredningen av mordet på Olof Palme de första tolv timmarna. Han lägger ansvaret för bristerna på polischeferna. Den uteblivna granskningen av utredningen utsatte Anna Lindh för en extra kränkning, anser han.

Knivattacken mot Anna Lindh rubricerades först som grov misshandel och bedömdes som ett ”överfall på vem som helst”.

Polischeferna tänkte aldrig på att offret för attacken var landets utrikesminister. Inga förstärkningar kallades in och man utlöste aldrig planen för grövre våldsbrott. Det medförde också att inga poliser fick jobba över. Polischeferna åkte hem på kvällen och sov.

Jag har också läst ett internat PM inom polisen där Anna Lindh-mordet tas upp som ett problem och misslyckande för polisen i samma dignitet som Göteborg 2001 och Palmemordet. Dålig ledning, dålig samordning, dålig kommunikation och problemlösning genom tillfälligheter är kritik som är genomgående.

Anna Lindh-mordet är nu inte det enda Jennekvist misskött. Han har också varit tungt inblandad i de brottsliga skandalerna kring infiltratörerna och hanteraren Olle Liljegren. Kanske dags för polisen att göra sig av med oduglingen och lögnaren Jennekvist för gott.

Intressant?
Borgarmedia: DN1, AB1, AB2, DN2,
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , ,

Advertisements
 • Pingback: "Kris i ledningen för svensk polis" - ny bok som avslöjar att det var tur och inte skicklighet att mordet på Anna Lindh löstes | Kulturbloggen()

 • Peter

  Vad polisintendenten Rönnegård avslöjar är inget nytt. Svenska större polisutredningar har sedan 80-talet varit ett enda misslyckande. Senast nu i Arboga. Orsaken är enligt mångas mening brist på kompetens. Orsken till kompetensbristen är utan tvivel den nya rekryteringspolicy som Palmes socialdemokratiska regering införde både inom polisen och försvarsmakten. I regleringsbrev till såväl Försvarsmakten som till Rikspolisstyrelsen framgår att rekrytering till utbildningen skall skall ”spegla olika samhällsgrupper i det svenska samhället”. Det innebar och innebär även idag att Rikspolistyrelsen inte tar ut de mest kvalificerade till utbildning utan man plockar ett stort antal sökande längs ner ur den prioriterade högen av ansökningar. Det betyder att medborgarna får leva med poliser som saknar kompetens för sina uppgifter.
  Både Palme och Lindh föll alltså offer för sin egen politik.Hade polischefer haft rätt kompetens så skulle livvakter ha kommenderats oavsett objektens synpunkter.
  Jag kan inte se någon förbättring när det gäller polisutredningar i framtiden om inte rekryteringssystemet ändras så att Rikspolisstyrelsen antar de mest kvalificerde sökande i fortsättningen. Släng bottensumpen av ansökningar direkt i papperskorgen!

 • B. Hjelt

  Polisens uppgift att trygga säkerheten har en viss nivå och man kan inte öka insatserna väldigt snabbt bara för att EU går med i ett olyckligt krig med vidhängande propaganda. Jag är säker på att utvidgning av polisens befogenheter och de resurser som behövs måste gå via riksdagen. En lag för att snabbt öka insatserna vid kris kunde gå igenom. Går Sverige med i EU:s krig måste man vara lika beredd på terrordåd som beträffande en stormakts utrikesminister, allrahelst som Anna Lindh var ”spokesman” för den gängse NATO-propagandan om Milosevic.

 • Pingback: Thomas Tvivlaren - Med tvivlet som insats()