Polisen har bekymmer

Inte för att hela poliskåren skulle ha dåliga attityder, eller dåligt omdöme, inte för att poliser kommer undan med vad som helst. För exempelvis Olle Liljegren fick ju sparken. Å andra sidan är alla andra inblandade i den vapen-, knark- och korruptionshärvan fortfrande kvar inom polisen.

Men det är tyvärr också så att dåliga attityder, dåligt omdöme, rasism och våldsfetischism är ganska utbrett inom polisen. Det som avslöjats de senaste dagarna är tecken på något som är ganska utbrett (det finns forskning som visar detta), men förhoppningsvis minskande. Men det större problemet, både när det gäller rasism, olämpliga attityder och rena brott som poliser begår, är att allt sådant utreds av de egna kollegorna. Naturligtvis borde de utredas av en särskild fristående myndighet på samma sätt som i Norge och England:

Spesialenheten for politisaker

Ved lov av 5. mars 2004 nr. 13 vedtok Stortinget å opprette en ny sentral landsdekkende enhet med ansvar for å etterforske saker som gjelder spørsmålet om ansatte i politiet eller påtalemyndigheten har begått en straffbar handling i tjenesten. Spesialenheten for politisaker ble virksom fra 1. januar 2005.

Spesialenheten er ikke en del av politiet eller den ordinære påtalemyndighet. Enheten er en uavhengig organisasjon, som er administrativt underlagt Justisdepartementet (Sivilavdelingen) og faglig underlagt Riksadvokaten. Riksadvokaten kan gi pålegg til enheten om iverksetting gjennomføring og stansing av etterforsking. Riksadvokaten behandler også klager over avgjørelser truffet av Spesialenheten.

Enheten ledes av Sjefen for Spesialenheten for politisaker. Etterforskingen utføres ved 3 regionale etterforskingsavdelinger, som avgir innstilling (forslag) til Sjefen om hvordan påtalespørsmålet bør avgjøres.

Arbeidet ved Spesialenheten utføres av fast ansatt personale og advokater på verv.

The Independent Police Complaints Commission, IPCC

The Independent Police Complaints Commission (IPCC) became operational on 1 April 2004.
It is a Non-Departmental Public Body (NDPB), funded by the Home Office, but by law entirely independent of the police, interest groups and political parties and whose decisions on cases are free from government involvement.

We have a legal duty to oversee the whole of the police complaints system,
created by the Police Reform Act 2002, our aim is to transform the way in which complaints against the police are handled.

Intressant?
Bloggat: Röda Malmö, Annarkia,
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , ,

Advertisements
 • Pingback: Högerns Janusansikte « Nemokrati()

 • Pingback: Polisens kris är rättssamhällets kris « Röda Berget()

 • Pingback: Hur mycket är en gås värd? | Proletärbella()

 • Gerd P

  I England drog IPPC för ett par år sen igång ett internationellt nätverk, som består av oberoende polisgranskningsenheter över hela världen.

  Detta är en suverän idé, tycker jag. Genom den internationella samordningen kan dom stödja organisationer som arbetar emot poliskorruption också i diktaturer.

  I östafrika är Kenya, Uganda, Tanzania och Burundi med. Där finns inte självständiga enheter som t.ex. sorterar direkt under ministerium som i Europa utan där det behövs arbetar människorättsorgaisationer emot tortyr, polisövergrepp och poliskorruption -och dom kan då genom INIOP få utbyte och stöd av de övriga medlemsorganisationerna.

  USA har en oberoende granskningsenhet med, Nya Wales i Australien också, Nya Zeeland, Österrike, Irland, Belgien t.ex.

  Jag tycker det är intressant på det viset att det ger ett större perspektiv. En oberoende granskningsenhet i Sverige skulle inte bara vara bra för att granska polisen här -den skulle dessutom, om den var ansluten till INIOP, vara ett stöd för mer rättvisa i andra länder världen över.

  INIOPs stadgar kräver DOCK att de granskningsenheter som får komma med i nätverket är absolut fria från polismyndigheterna i respektive länder.

  Sverige skulle genast falla utanför om vi accepterade justitieminister Beatrice Asks förslag -för hon vill få till en enhet som arbetar INOM rikspolisstyrelsen, RPS.
  Detta upprörde till och med Expressen så dom gick emot det på sin ledarsida häromdan:

  http://www.expressen.se/ledare/1.1458123/090207-granska-polisen
  Expressen, ledare 090207
  Granska polisen
  ”‚ĶPolisen är själv inte förmögen att kontrollera sina egna.
  Justitieminister Beatrice Asks idé om att låta en separat enhet inom rikspolisstyrelsen utreda poliser är ett steg i rätt riktning. Men det bästa vore om en helt oberoende myndighet granskade polisens arbete‚Ķ..”

  En oberoende granskningsenhet måste naturligtvis vara…just oberoende.
  Det är i grunden en chockerande efterbliven tanke att lägga den INOM polisen som den är till för att granska. Så är det i Sverige idag, och det är ju just det som måste ändras om polisen som kår ska kunna utvecklas i demokratisk riktning och nån gång vinna nån respekt.