Det finns inga belägg för att brottsligheten bland unga ökar

En av de saker det finns belägg för är att antalet anmälningar av misshandelsbrott där unga är förövare och offer ökar. BRÅ säger själva att man inte kan säga att detta beror på en faktiskt ökad brottslighet eller bara på en ökad anmälningsbenägenhet. Det finns inga entydiga belägg på at brottsligheten bland ungdomarökar.

Men ett par saker är tydliga, fler ungdomar har blivit lagförda och vissa typer av brott har ökat, då handlar det om brott där 100% av brotten alltid anmälts, som exempelvis butiksrån. Fler ungdomar har också blivit lagförda år 2008 än exempelvis år 2003. Förmodligen var antalet år 2003 lägre än åren före och åren efter. För det rä så tidninagrna brukar göra. man väljer de jämföresleår som ger mest ökning i brottsligheten.

Men faktum är att det ökande antalet av vissa ungdomsbrott inte innebär en ökad brottslighet bland ungdomar. Helt enkelt därför att antalet ungdomar i de aktuella åldrarna är betydligt högre än i smma åldrar år 2003. Brottsligheten i form av andelen ungdomar som begår brott är alltså i stort sett oförändrad.

Det betyder att speciella insatser inte spelar nån roll större roll, för brottsligheten (andelen ungdomar som begår brott) går ner och har gått ner länge, även bland ungdomar. Och antalet brott kommer att gå nr när ungdomskullarna nu minskar. Polisens insats kommer alltså försent, för nu blir ungdomsgrupperna mindre igen och antalet verkliga brott, där det är bevisat att det finns en reell ökning bland ungdomar, kommer förmodligen att börja gå ner om ett par år, helt automatiskt. Utan polisens insatser.

Polsien får gärna jobba riktat med detta, men det som egentligen behövs är en bättre förebyggande verksamhet. En bättre skola, en bättre fritidsverksamhet i form av fritidsgårdar och andra satsningar. Vidare behövs det jobb som det går att få. För att det sitsnämnda ska kunna skapas är en förkortad arbetstid en väg att gå.

Intressant?
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , ,

Advertisements