Bilen ger frihet

Där håller jag med en del borgerliga bloggare som för övrigt har fel i det mesta. Det är klart att bilen ger människor möjligheter att åka till ställen och platser som man annars inte skulle åkt till och desutom när man själv vill och har lust. Inte när tidtabellen tillåter det.

Men det är tyvärr inte så vi använder bilen i dagens Sverige. Utan bilen används i huvudsak för att transportera oss från punkt A till punkt B och tillbaks. Samma rutt dag efter dag, på samma tid. Det är motsatsen till frihet.

Denna helt ofria och onödiga trafik sätter igen våra vägar och minskar därmed frigheten som vi annars skulle kunan ha. Vi sitter i bilköer timvis, till ingen nytta. Köer som inte går att bygag bort genom att skapa mer bilism genom att gör stora satsningar på nya vägar i storstadsområden där majoriteten av biltrafiken finns. Det innebär bara nya bilar på vägarna och en ytterligare försämring av det som skulle kunna ta bort köerna på vägarna i storstadsområdena. Det skapar sämre kollektivtrafi och glesare stad. En glesare stad  försämrar i sin tur möjligheten att få en effektiv och bra kollektivtrafik, som i sin tur ger krav på fler vägar osv i en ond spiral. För att bryta denna onda frihets- och miljöfientliga spiral krävs att vi slutar bygga nya vägar.

Vdiare krävs att zoerningssystemet med bostäder på ett ställe, stormarknader på etta nnat och fabriker på ett tredje tas bort. En modern stad måste byggas blandat, med bostäder, affärer och arbetsplatser om vartannat. Det gör det lättare att ta sig till arbete, till affären och hem. Det motverkar den biltrafik som skapar ofrihet och möjliggör den biltrafik som ger frihet. Men en förutsättning för frihet är en bra och fungerande kollektivtrafik i våra städer som kan ersätta den utymmeskrävande, ofria och begränsande pendeltrafiken med bil.

Det är inte bara så att den nuvarande fixeringen vid bilen som ofritt och miljöfientligt pendelredskap skapar ofrihet för de som använder bilen. Det skapar också ofrihet för alla dem som saknar körkort av olika skäl (epilepsi som i mitt fall, eller brist på ekonomiska resurser som hos många ungdomar i fattiga omständigheter). Den av pendelbilismen skapade ofriheten skapar alltså orättvisor i samhället, till men för de fattiga och sjuka och till gagn för de som har gott om pengar och bor i stora hus en bit utanför staden. De som gynnas är de rika, som inte har ett 7-4 jobb eller ett 8-5 jobb eller ett skiftjobb på nåt sjukhus, på Volvo (i Göteborg) eller på SLi Stockholm. Det är de som själva kan bestämma sin arbetstid och därmed slippa de av den ofria biltrafiken skapade köerna som gynnas av den nuvarande blinda satsningen på pendlingsbilism som förekommer genom utbyggnad av biltrafikelder i våra storstäder.

Dessa orättvisor förstärks dessutom av att satsningar på bilismen innebär mindre och färre satsningar på kollektivtrafik, som fattiga och sjuka är beroende av, vilket innebär sämre kollektivtrafik, vilket innebär färre kollektivtrafikresenärer och därmed sämre lönsamhet med ännu sämre kollektivtrafik som följd.Ytterligare en ond cirkel som skapas av de stora satsningarna på den ofria storstadsbilismen.

Bilen skapar frihet eller rättare sagt, kan skapa frihet, men inte när vi använder bilen på det okloka sätt vi gör idag. Då skapar den ofrihet, ojämlikhet och orättvisa.

Intressant?
Bloggat: Röda Malmö, Hörsing, Dagens Konflikt, Peter Karlberg, Peter Andersson, Maria Ferm, Klimax,
Borgarmedia: SVD1, 2, 3, 4, 5, DN1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, EX1, 2, AB1, 2,
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , , , , , ,

Advertisements