Ipredlagens marginella effekter, eller?

Ipredlagen har enligt en undersökning av Sifo haft vissa effekter på nedladdningen av upphovsrättskyddat material. Idag uppger 11% av svenska folket att man laddar ner upphovsrättskyddat material från nätet på olaglig väg. För ett halvår sen svarade 21% att man laddade ner olagligt. Det innebär en halvering av antalet som laddar ner olagligt och kanske en ganska betydande effekt kan man tycka. Men det är förmodligen så att en del av dem som uppger att de inte laddar ner olagligt faktiskt gör det. Lagen kan ju också haft som effekt att folk är mer hemliga med om de laddar ner eller inte då de kanske inte litar på anonymiteten i en Sifo-undersökning.

Eftersom majoriteten svenskar inte laddade ner olagligt för ett halvår sen och inte gör det nu heller kan man nog ändå säga att lagens effekter är obetydliga. Andelen som inte bryter mot lagen vad det gäller upphovsrätten har ökat från 79% till 89%. En ganska marginell ökning således.

Nästan hälften av dem som fortfarande laddar ner olagligt skulle dock sluta med det om det fanns bra lagliga alternativ. På musiksidan finns idag Spotify, men på filmsidan finns inte några bra alternativ än. Voddler har ännu inte nått så långt att det är något att ha som jag ser det.

Intressant?
Borgarmedia: DN,
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , , ,

Advertisements