Bostadsbristen leder till höga bostadspriser

Sen länge har bostadspolitiken i Sverige havererat. Det finns inte längre bostäder till alla och det byggs otroligt lite. Orsakerna till detta är flera, en alltför långtgående avreglering och borttagna räntesubventioner till byggande är kanske de viktigaste. Resultatet har blivit att det i princip inte byggs några hyresrätter och byggs det några blir det extremt höga hyror. Det som främst byggs blir alltså hus och fastigheter där byggherrarna kan få igen sina pengar snabbt. Dvs villor, bostadsrätter och ägarlägenheter.

Men det byggs också alldeles för lite och det betyder att det bara finns bostäder för de som kan betala ordentligt. Genom rejäla skattesänkningar för dessa grupper, i frm av borttagande av fastighetsskatt, förmögenhetsskatt och liknande så har dessa människor också enorma överskott på pengar. Pengar som de kan investera i fastigheter och bostäder, med följd att bostadspriser och fastighetspriser stiger. En del av dessa pengar som de rika har investeras också på börsen, med följd att börskurser stiger, utan attd etta med nödvändighet har nån koppling till ekonomin i stort. För arbetslösheten är ju fortfarande hög och den verkar inte minska alls, i alla fall inte ännu.

Andra konsekvenser av bristen på bostäder är att vi i Sverige återigen fått relativt stora problem med slumvärdar och misskötsel av fastigheter. Spekulations- och vanskötselbolag som Centerplan, Bovista, Acta, Newsec, osv äger allt fler bostäder som dessutom missköts.

Intressant?
Borgarmedia: DN1, 2,
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , ,

Advertisements
 • Jonas Lundqvist

  Egentligen så är det ju helt orimligt att det är på det sättet. Det finns folk som vill ha en bostad. Det finns områden att bygga på (i Stockholm så står hela Gärdet tomt). Det finns folk som kan bygga, om inte från Sverige så från Polen eller baltikum. Det är ingen brist på råvaror att bygga hus av. Alla förutsättningar finns där, men ändå så händer ingenting. Vad är problemet?
  Jag tror att om bara de som behöver en bostad kunde sätta sig ner och komma överens direkt med de som bygger så skulle problemet vara löst på några månader. Då kanske inte alla bostäder behöver byggas med varmluftsugn, ekparkett, klinkers och annat rysch och pysch som gör att de blir alldeles för dyra. Lite enklare, lite billigare.

 • Anders_S

  Jonas L: Det är en konsekvens av kapitalism (företag drivs i syfte att ge så stor vinst som möjligt) och marknadsekonomi på ett område där den inte fungerar (bostadsområdet).

  Profitbegäret (vinstbegäret) hos företagen gör att endast investeringar som snabbt ger lönsamhet och pengarna tillbaka på en investering genomförs.

  Marknadsprinciper på bostadsområdet innebär att det för fastigehtsägare och byggbolag är lönsammare att ha en bostadsbrist så att priserna blir högre, man inte riskerar att ha något outhyrt osv. Därför blir det ett marknadstryck mot brist på bostäder. De enda konsumenter som kan påverkaa detta är de med mycket pengar och för dem är läget inget problem, de har pengar så det räcker.

  Resultat: Bostadsbrist för fattiga och höga bostadspriser för de som har råd.

 • Jonas

  Låt gå för att kapitalism höjer priserna. Jag är inte helt ense, men vi kan skippa den diskussionen.

  Men bristen på bostäder beror ju snarare på att man inte tillåts bygga än på att vi har ett marknadssystem. Höga priser på bostäder gör det attraktivt att bygga i Stockholm – ändå byggs det inte. Det beror ju på regleringarna och markägandet snarare än något annat.

  På en helt fri marknads skulle ju profitbegäret resultera i ökat byggande. Nu ser regleringar till att så inte blir fallet.

  Säga vad man vill, men jag tror de flesta är ense om att blandekonomin på bostadsmarknaden har klara brister. Även om vi är oense om huruvida det behövs mer eller mindre regleringar.

 • Jonas Lundqvist

  @Anders_S
  Så om jag förstår dig rätt så låter byggföretagen bli att bygga hus/bygger färre bostäder än det finns efterförfrågan för att skapa en konstgjord brist och därmed pressa upp priserna?
  Det kan väl bara fungera om det finns en kartellbildning mellan byggföretagen? Annars så finns det väl risk att något av byggföretagen bryter kartellen och bygger ”för mycket”. Det borde väl politikerna kunna lösa antingen genom att ha skyhöga böter för sådan kartellbildning, eller ta bort förbuden för andra (utländska?) företag att bygga bostäder i Sverige?

 • Anders_S

  Jonas L: I parktiken finns kartellbildning. Det finns bara ett fåtal stora byggbolag i Sverige.

  Jona: Jag har aldri påstått att kapitalism orsakar höga bostadspriser. Jag har påstått att marknadssystem på bostadsmarknaden i kombination med kortsiktiga vinstintressen är anledningen. Kapitalistiska företag drivs med kortsiktiga vinster som mål.

  En fri marknad förvärarr bara läget,d et är Manhattan och Bryssle exempel. Där finns de kanske friaste bostadsmarknaderna i världen (även om ingen av dem är heöt fri, dett har jag gått igenom i andra inlägg om bostadspolitik, sök på dem).

  När gäller planer och sådant äd et nödvändigt ei ettd emokratsikt samhälle. ANarki skulleknappast fungera på bostadsmarknaden. Lika lite som en marknad där det var fritt farm att bygga hur och var som helst. En totalt fri marknad är alltså en omöjlighet. Bitvis marknad skapar större problem än det löser, så ett planerat bostadsbyggande är det enda som återstår.

 • Frank

  FEL FEL FEL: Bostadsbrist leder inte till ökade priser!
  1) Ökade priser beror på kapitalexpansion.
  Dvs. den totala penningmängden ökar. Varför tror ni att ett av Greenspans sista beslut var att ej mer offentliggöra M3 (värdet av lån och dess derivat). Detta kan dock följas för Sverige i exv. Riksbankens rapporter. Det vi ser är inflation. Spela monopol så förstår ni att en nettoökning av den totala penningmängden ökar priserna. Passa även på att söka en makroekonomisk kurs till våren. Sista ansökningsdatum är 15 oktober. http://www.studer.nu

  2) Kommunerna har ett plan-monopol;
  dvs. detaljplaner för bostäder ligger långt efter efterfrågan. Kommunerna har inget intresse av att detaljplanera och upplåta kommunal mark till privatpersoner. Istället överlåter man detaljplaneringen till stora byggföretag som levererar detta till kommunen. Kommunen får då detta arbete gjort ”gratis” – byggbolagen får köpa mark till fördelaktigt pris (i många fall långt under marknadspris). LÄS protokollen från sammanträden i din kommun!

 • Anders_S

  Frank: Du är alltså inte en anhängare av makrnad då? Du tror alltså inte att stor efterfrågan och litet utbud leder till högre priser, eller att liten efterfrågan och stort utbud leder till lägre priser. annars är dte ju så att en ökning avpenningmängden ökar efterfrågan och om det då finns ett för litet utbud så ökar priserna. Precis vad jag skrivit. Så antingen förnekar du marknadens effekter eller så har jag rätt.

  Planmonopolet behövs för demokratin, frö att skydd amiljön, frö att inte storbolag ska roffa åt sig och för att inte kommuenr ska tvingas lägga vatten poch avlopp i omrdåen långt åt hlevet för att nån byggt en liten stad där i den fria marknadens namn. Därför är bostadsområdet olämpligt att ha en fri marknad eller ens ett begränsat marknadsinslag i. Det blir nämligen en dåligt fungerande marknad med många negativa effekter som vi ju kan se.

  Att rpsierna går upp ligger ju dessutom i byggbolags och fastighetsägares intressen då vinsterna då också ökar. De har alltså anledning att hålla tillbaka byggandet. Det är lönsmamare för dem.

 • Skälet till att Sverige och alla andra industriländer fick kommunala bostadsföretag på 20-talet var att man hade konstaterat att det i en kapitalistisk ekonomi alltid uppstår bostadsbrist. I en växande storstad är det helt enkelt lönsammare för fastighetsägare att höja hyran än att bygga nytt.

  Det beror på att mark-marknaden alltid är monopolistisk. Mark kan inte nyproduceras bara för att det finns efterfrågan på den, som efterfrågade produkter kan på andra marknader.

  Därför instiftades i alla i-länder, som en motvikt, kommunala bostadsbolag med uppdrag att bygga så mycket som möjligt, utan att tänka på vinst.

  Tyvärr avvecklades de kommunala bostadsbolagens funktion efter debaclet med miljonprogrammet. Så har vi också bostadsbristen tillbaka igen, vilket var helt förutsägbart.

 • PS. Det finns förstås andra metoder att bekämpa bostadsbristen. Som Anders S flera gånger har varit inne på skulle det till exempel gå att släppa ut massor av mark på byggmarknaden på om man gjorde om impediment och skräpmark till tomtmark.

  Jag satt och snackade med ett par representanter för Jag vill ha bostad.nu, som berättade om hur omöjligt det är för bostadsbolagen att hitta mark att bygga på, samtidigt som vi alla kan se hur mycket mark det faktiskt finns så snart man kommer utanför 1800-talets stenstad. Men den är tyvärr inte stadsplanelagd. Till skillnad från hur det var i slutet av 1800-talet då städerna alltid hade minst hela den redan byggda stadens yta som reserv att bygga på i framtiden, i form av stadsplanelagd tomtmark.

 • Frank

  Anders_S:
  Resonemanget om tillgång/efterfrågan är väl att förenkla komplexa monetära system samt produktionsapparater. För att sedan applicera det på den svenska bostadsmarknaden. Denna approximation haltar då bostadsmarknaden exv. till stor del består av en andrahandsmarknad (dvs långt nyproduktion/begagnat ratio) och omsättningshastigheten är låg.

  Tidningarna vill skapa ofta skapa sensationsrubriker, ofta nu att priser rusar, rasar, kraschar etc. Detta för att i för varje artikel få in annonsintäkter på nätet. Vilket även du gör på denna site.

  För att nyansera diskussionen kollade jag rena fakta, vilket är ett krav på en seriös diskussion. Huspriser i förhållande till BNP/capita var år 1981: 4,5 och 2008: 5,3. Detta ger en ökning på ca ca 17%. Detta kan vara något att ta upp i nästa inlägg. Uppgifterna finns tillgängliga på scb.se

  För övrigt anser jag att långt socialdemokratiskt styre har lett till mindre frihet på bostadsmarknaden (speciellt hyresrätt). Precis som inom industrin har man favoriserat stora enskilda ägare. Dessutom satt prissättningen ur spel genom att kontrollera densamma.

 • Anders_S

  Frank: Intressant om priserna. Får ta och kolla upp det.

  Jag inser också att jag förenklar i mitt resonemang om tillgång och efterfrågan.

  Om storbolagen och socialdemokratin har du förmodligen rätt.

 • Tomas Larsson

  I vårt stora land i väster har delstaten Florida sedan länge en stor inflyttning. Där har man i t ex Miami insett att man kan bygga på höjden; t ex 60 våningshus som vi även skulle kunna ha i Stockholm. Mer om detta i länken nedan.

  http://www.tomas.lwp.se/aspect.pdf