Datalagringsdirektivet skjuts på framtiden

Det är bra att datalagringsdirektivets genomförande skjuts på framtiden, men det bästa vore kanske att det hela inte bar sköts upp, utan sköts i sank. För det är naturligtvis helt vansinnigt att uppgifter om alla människors telefonsamtal, sms-meddelanden, mobilsamtal och internetsurfning ska lagras på servrar som sedan statliga myndigheter som polisen får fri tillgång till. Det är om något är det, ett stort ingrepp i den personliga integriteten.

Därför borde förstås hela direktivet från EU rivas upp och den svenska staten får fortsätta skjuta på implementeringen till så skett. Dessutom borde den svenska regeringen och riksdagen agera aktivt för att skujta det hela i sank och sänka datalagringsdirektivet. Det hör inte hemma i demokratier och det bör inte genomföras.

För utredning av kriminella behövs det inte. Polisen har redan idag de befogenheter som behövs för att övervaka misstänktas telefonsamtal och datakommunikation.

Intressant?
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , ,

Advertisements