Borrade rakt ner i tunnelbanetåg

När man borrar efter bergvärme finns en rad regler man måste följa. I alla fall i Göteborg. Man måste söka tillstånd och man får inte borra för nära befintliga tunnlar. I så fall får man inget tillstånd. Jag misstänker att liknande regler finns i Stockholm.

Därför är olyckan där ett bergvärmeborrteam borrade rakt ner i ett tunnelbanetåg på röda linjen i Stockholm mycket underlig. Antingen hade man inget tillstånd och bara borrade. Vilket naturligtvis är helt olagligt. Och klantigt. Eller så hade man tillstånd, men borrade inte enligt anvinsingar och tillstånd. Då är det bara slarv och klantighet. Tredje alternativet är att tillståndsgivaren gjort fel och gett tillstånd till en borrning som aldrig borde fått tillstånd.

För det kan väl inte vara så att man avreglerat och privatiserat sånt som tillståndsgivning i sådana här ärenden i Stockholm? Visserligen kan borgarna tänkas avreglera och privatisera det mesta, men det verkar ändå lite väl otroligt i dessa frågor.

Intressant?
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , ,

Advertisements
 • Guran Two

  Det är juridiskt intressant på flera sätt.
  – Vad hade hänt om bergvärmen fanns på plats före tunneln?
  – Hur begränsad är en privat fastighet när det gäller markanvändning?
  – ”Right of way”, dvs att äganderätt till trafik och signalering över/genom/via privat mark.

  Det är inte alls solklart att ett tunnelprojekt kan genomföras utan att ersätta fastighetsägare framgent då möjlighet att anlägga t.ex bergvärme därmed begränsas eller omöjliggörs.
  Här finns många juridiska gråzoner, och klara fall där svensk rätt strider mot EU-rätt visavi privat äganderätt. Svensk rätt åsidosätter typiskt privata rättigheter till förmån för den allmänna rätten. EU-lagarna är i allmänhet mer lyhörda för det privata och har dessutom precedens vid tvist.
  Det blir nog föremål för roliga processer framöver!

  • Anders_S

   Guran Two: Problemet har redan uppstått. Ett att de tänkbara alternativen för västlänken genom Göteborg fick tas bort då dragningen skulle korsat ett 30-tal bergvärmehål. Den sprängningsansvariga ingenjören ansåg att det skulle bli mycket tekniskt svårt att spränga. Och ersättningsfrågorna till de berörda bergvärmeägarna skulle naturligtvis inneburit att processen skulle bli otroligt långsam.

 • maria svensson

  Klart att man måste ha tillstånd för att arbeta i närhet av SL’s anläggningar i Stockholm. Vi hanterar såna ärenden hela tiden där arbete sker i risk/säkerhetszon, men det kräver ju att entreprenörerna vet vad dom ska göra och hur det ska utföras.

 • Kurt

  Felet var ju naturligtvis att det fortfarande finns lokaltrafik, men den har de nog snart också lagt ned.

 • Axel L

  Det krävs tillstånd både från Polisen och Trafikkontoret i Stockholm stad för att få borra eller schakta över huvudtaget (inte bara borra efter bergvärme) inom stadens mark. Min gissning är att de hade tillstånd men att de inte borrade på den plats som tillståndet ger. Förmodligen pga tids-press … som vanligt.