Reclaim Power-aktionen har börjat

Hundratals aktivister har samlats vid Tårnby station för att snart inleda den aktion som är tänkt att bli ett möte mellan oss som demonstrerar utanför klimatttoppmötet i Bella Center och de länder, som vänder sig mot västvärldens koloniala attityder och slöseri, inne på FN-konferensen Bella Center.

taarnby1

För mig är det underligt att se att poliser tillåts gå omkring i demonstrationen. Jag hade som arrangör aldrig tillåtit den typen av polisiärt agerande. Men det understryker dock aktionens icke-våldsliga karaktär. Man började smalas klockan 8:00 och ska gå till Bella Center för att försöka möta delegater som kommer ut. Huruvida detta komemr att gå att genomföra vet förstås ingen ännu:

Klokken 8 er der indkaldt til demonstration fra Tårnby Station på Amager for aktionen »Reclaim Power – Push for Climate Justice«, hvor man vil etablere et alternativt folkeligt møde mellem folk og bevægelser fra hele verden. Det foregår samtidigt med at FNs klimatopmøde samler verdens politiske ledere til de afgørende forhandlinger om en klimaaftale på verdensplan.

Demonstrationen vil bevæge sig fra Tårnby Station til Bella Center, hvor grupper af demonstranter vil forsøge at komme ind i området omkring centret. Samtidig vil deltagere, der er akkrediteret på COP15 mødet, også lave et udbrudsforsøg.

Intressant?
Bloggat: Röda Malmö, Röda Lund,
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , ,

Advertisements