En visionär västlänk

En långsiktig satsning

Västlänken skall byggas för att underlätta kommunikationerna i Göteborgsregionen och västra Sverige. Den är tänkt att bidra till att möta en ökning av järnvägsresandet till och från Göteborg. Den skall skapa ökad tillgänglighet till arbete, utbildning, kultur- och sportutbud.

Vad de styrande i Göteborg vill satsa på är en underjordisk järnväg från centralen till Hagakyrkan (sic!) och tillbaka till stambanan via Korsvägen. Några hundra meter från Hagakyrkan ligger Järntorget, som är centrum för västra delen av centrala Göteborg och en stor knytpunkt för kollektivtrafiken. Där borde givetvis stationen ligga. Några hundra meter från Korsvägen ligger Lisebergsstationen. Här finns redan en station. Ändra om lite i spårvagnshållplatser och linjer samt öppna en tredje, östlig entré till Liseberg så behövs inte stationen vid Korsvägen.

Göteborgarna skall alltså satsa miljarder kronor på en underjordisk järnväg med en felplacerad och en onödig station. Det borde inte ens vara ett alternativ.

De enda två tänkbara alternativen för en västlänk är att antingen låta hela saken bero eller att satsa ordentligt.

En ordentlig satsning skulle vara en långsiktig, visonär och radikal utbyggnad.

En lösning som verkligen skulle underlätta kommunikationerna i Göteborgsregionen och västra Sverige.

En Västlänk som skulle ge hundratusentals människor i västra och södra Göteborg och Mölndal tillgång till en effektiv kollektivtrafik och knyta dessa stadsdelar till det nationella spårnätet. En Västlänk som skulle knyta samman några av regionens mest tätbefolkade områden med några av regionens största köpcentra, kultur –, idrottsanläggningar och arbetsplatser.

I ett sådant förslag skulle tågtunneln kunna dras via Kungssten till Grimmered där järnvägen kommer i dagen och via Frölunda Torg till stambanan med en sträckning mot norr och en mot söder och en, i tunnel, mot Landvetter flygplats. Större stationer, där även regiontåg stannar, skulle kunna vara Järntorget, Kungssten, Frölunda Torg och Mölndals Bro. Däremellan finns mindre stationer där endast lokaltåg stannar. Dessa skulle kunna vara Stigbergstorget, Jaegerdorfsplatsen, Grimmered, Sisjön, Eklanda, Åby och Åbro.

Intressant?
I media: GP1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10,
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , , ,

Liked it? Take a second to support Albert Svensson on Patreon!
Become a patron at Patreon!

Ett svar på “En visionär västlänk”

  1. När man utredde Västlänken försökte man få till en station vid Järntorget. Man kom dock fram till att det är svårt att få in stationen på ett bra sätt. Det blir tyvärr både dyrt och komplicerat.

Kommentarer är stängda.