Är platsbaserat polisarbete verkligen bra?

Brottsligheten kan minskas rejält och med enkla medel om polisen inriktar sig på speciellt brottstyngda platser menar en ledare i Svenska Dagbladet. Påståendet är inte helt bevisat, även om en del forskare hävdar det, och bygger på en en viss okunskap hos ledarskribenten. Vad som kan hända när man gör som ledarskribenten föreslår är att brottsligheten flyttar på sig. Polisen upptäcker på sikt färre brott, antalet anmälda brott går ner och det ser ut som om brottsligheten minskat. Men som alla förstår kan det hela vara en synvilla. I själva verket behöver brottsligheten inte ha minskat alls, utan den har bara blivit osynligare.

Fler poliser på Stureplan och Medborgarplatsen innebär troligen att antalet våldsbrott minskar på de aktuella platserna på lite sikt. Polisens närvaro brukar ha en sådan effekt. Men faktum är att antalet anmälda brott på platserna till en början kan öka med ökad polisnärvaro. Fler brott kommer att upptäckas. Då kan det se ut som om brottsligheten faktiskt ökar istället för minskar:

För att ta ett exempel så kan en ökad polisnärvaro i områden där det ofta begås brott, så kallade hot spots (Weisburds & Telep, 2010), leda till en samtidig minskning av antalet faktiska brott och ökning av antalet av polisen registrerade brott. Detta är fallet inte minst när det gäller förhindrande av misshandel på offentliga platser, vilket ovan beskrivs som ett av polisens centrala verksamhetsmål. Eftersom ett annat av polisens mål är att öka närvaron på platser med hög brottsfrekvens så borde vanligen denna ökade närvaro leda till att fler fall av misshandel utomhus upptäcks och registreras. Målet att minska antalet anmälda misshandelsbrott utomhus står följaktligen i direkt konflikt med målet att öka polisnärvaron.

Vad som faktiskt händer med den verkliga brottsligheten med en sån inriktning som SVD:s ledare föreslår är däremot inte helt säkert. Troligt är, som en del forskning alltså visar, att den inte minskar egentligen, utan bara försvinner under jorden och blir mer osynlig. Metoden som SVD föreslår kan alltså både var bra och dålig. På samma gång. Men det finns vad jag förstår inga bevis på att metoden som sådan skulle minska brottsligheten som helhet utan bara på den plats där den ökade polisnärvaron finns. Kriminaliteten trycks förmodligen istället ut till fattigare områden och kommer i större utsträckning att drabba andra fattiga än tidigare. De välbärgade får det bättre, men de redan utsatta får det sämre.

Så verkar det ha fungerat i New York-området när man jagade bort prostitutionen och sexklubbarna från centrala New York och över till Jersey City. Kriminaliteten kring 42:a gatan och i Hell’s Kitchen minskade, turisterna och de förhållandevis rika på Manhattan fick det lugnare. Men samtidigt ökade brottsligheten i Jersey City och de fattiga där fick det sämre.

Metoden är som jag ser det inte helt säkert utvärderad. Även om forkare påstår att Weisburd vid fältförsök i Jersey City och Seattle har funnit bevis för att det faktiskt fungerar. Fast när jag läser rapporter om studien i Jersey City så står det bara att brottsligheten inte ökar i närliggande områden. Vad som sker längre bort är oklart. Weisburd tycks själv mena att man faktiskt inte vet vad som händer på lite längre sikt och långt bort. Mer svårupptäckt brottslighet innebär att det ser ut som om brottsligheten minskat men att den egentligen inte minskar. Och det kan faktiskt vara fallet när det gäller försöken i Jersey City i alla fall.

Det är också riskabelt att dra långtgående slutsatser från US-amerikanska studeri om knarklangning och gatuprostitution, som ju är de brott som främst studerats i de studier som Weisburg gjort. Både knarklangning och prostitution ser helt annorlunda ut i Sverige än i USA. Det är inte exempelvis inte lika vanligt.

Men grunden i tankegångarna kring platsbaserat polisarbete är riktig. Ökad polisnärvaro på gatan har en förbyggande effekt när det gäller brottslighet. Kanske främst våldsbrottslighet. Effekten på egendomsbrottslighet och knarklangning i Sverige tror jag dock skulle vara mycket begränsad med platsorienterat polisarbete. Men det är bra om polisens fokus förskjuts från ingripande arbete till förebyggadne arbete. Platsbaserat polisarbete innebär en sådan förskjutning och det är bra.

Men på en del platser håller det uppenbarligen på att gå helt över styr, med omfattande inskränkningar av den personliga integriteten.

Intressant?
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , , , ,

Advertisements