Färre villainbrott – minskad vardagsbrottslighet

Lokalt i Skene tycks det vara en mindre villainbrottsvåg. Men totalt sett minskar anmälningarna av villainbrott i Sverige. Sammantaget minskar inbrotten i hela landet. Men ett undantag. Undantaget utgörs av lägenhetsinbrott som ökat framförallt i Stockholm. I stort sett alla inbrott anmäls i Sverige beroende på att det krävs för att få ut pengar på försäkringen. Det betyder att om antalet anmälda inbrott minskar så minskar det faktiska antalet brott. Detta är ytterligare ett bevis på den utveckling som länge varit i Sverige. Egendomsbrotten minskar och vissa egendomsbrott har minskat kraftigt. Det betyder att den brottslighet som i huvudsak drabbar vanligt folk faktiskt minskar i Sverige. En del av den (ex.vis bilinbrott, bilstölder) har minskat mycket.

Denna typ av brottslighet är heller inget som den organiserade brottsligheten sysslar med, utan en minskande egendomsbrottslighet kan mycket väl gå hand i hand med en ökande organiserad brottslighet. Organiserad brottslighet och vardagsbrott har alltså inte direkt med varandra att göra. Det kan till och med vara så att vardagsbrotten minskar när kriminella nätverk och gangstergäng har stort inflytande. Att bekämpa vardagsbrott görs alltså ofta inte med samma metoder som används mot kriminella gäng.

Men en metod är gemensam och effektiv mot bägge typerna av brottslighet. På lite sikt. Det är sociala satsningar som ökar välfärden och jämlikheten i samhället. Sådant minskat brottsligheten av alla typer i ett samhälle på sikt. Men för kortsiktiga insatser gäller att vardagsbrott och organiserad brottslighet har ytterst lite gemensamt och bekämpas på olika sätt och med olika metoder.

Intressant?
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , ,

Advertisements