Grundproblemet på Nordirland kvarstår ju

Grundproblemet är den brittiska kolonialismen. Ockupationen om man så vill. Av den sista delen av Irland. Det innebär att det finns en inbyggd motsättning redan från början mellan de som vill ha ett enat Iralnd och de som vill ha fortsatt brittiskt styre. Det är grundkonflikten. Till detta kommer sen att den protestantiska befolkningen en gång tvångsförflyttades dit av den brittisk centralmakten för att minska katolicismens inflytande och öka protestantismens. Den brittiska övermakten slog dessutom två flugor i en smäll den gången. De protestanter mand eporterade var på den förlorande sidan i Skottland (där de underligt nog stödde en katolsk skotsk kungakandidat och slogs vid sidan av katoliker). Man blev av med en orolig och uppstudsig befolkning i SKottland smat splittrade befolkningen på Irland.

Det hela är alltså från grunden en komplicerad situation med upprepade utbrott av våld och våldsamma motsättningar mellan de olika befolkningsgrupperna, mellan ockupationsmakt och befolkning osv. En sådan situation, som varat i ett par hundra år, är inget som bara fösvinenr över en natt. Speciellt inte när det varje år är så att protestantiska marscher som firar den brittiska överhögheten går genom katolska områden. Något som förstås kan uppfattas om provocerande av den katolska delen av befolkningen.

Jag misstänker att det kommer att fortsätta på liknande sätt som den senaste tiden, till och från under flera decennier. Förmodligen så länge det grundläggande problemet faktiskt inte lösts.

Intressant?
Borgarmedia: SVD1, 2, 3, 4, DN1, 2, 3, 4, GP1, 2, 3,
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , , ,

Advertisements
  • Det sätt du beskriver problemet på låter ana att den enda ”lösningen” är att man deporterar tillbaka skotskättlingarna till Skottland. Vilket förstås är helt orimligt.

    Jag misstänker att grundproblemet istället är att Nordirland är en avkrok med svag ekonomi, där två grupper slåss om minskande inkomster. Något som förvärras av den allmänna lågkonjunktur som faktiskt har varat sen ungefär 1973. Men som ytterst hänger ihop med hela den brittiska fokuseringen på finansspekulationer istället för produktion, vilket har varat i hundra år.

    • Anders_S

      Jan Wiklund: Det går naturligtvis inte att deportera tillbaks folk som bott där i 200 år. Precis lika lite som man skicka bort judarna från Israel. Nordirland hade fått en starkare ekonomi om det var en del av Irland än om det är en avkrok av Storbritannien.

  • Det senare är nog svårt att avgöra. Å ena sidan det brittiska systemet som består i att göda finansspekulation och svältföda produktion. Å andra sidan det irländska som såvitt jag förstår har bestått i att vara skatteparadis för datorindustrin. Inget verkar sådär särskilt långsiktigt bra, om man får säga så – ens om man bara tänker inom kapitalismens ramar.