Fel med biltrafik rakt igenom sjukhus

Jag har funnit mig vara överens med en av de avskyvärdaste politikerna som jag känner till och har träffat. Moderaten Johnny Magnusson i Göteborg. Han är idag regionpolitiker och anser att biltrafiken genom Sahlgrenska är orimlig. Det är något jag håller med om och den borde kunna ersättas med biltrafik genom en tunnel. En tunnel som dock måste byggas på ett sådant sätt att kolonistugorna i Änggårdskolonin kan bevaras.

För att avlasta stråket genom Sahlgrenska och över Guldheden kan man också göra andra förändringar av hur biltrafiken mellan Dag Hammarskiöldsleden/Övre Husargatan och Avenyn/Aschebergsgatan kan gå. Idag stoppas trafiken upp av den flaskhals som utgörs av korsningarna Sprängkullsgatan/Vasagatan och Sprängkullsgatan/Allén. Med långa köer och ökad trafik över Sahlgrenskaområdet som en följd. Jag har tidigare skissat på hur det skulle kunna göras, med en tunnel från Brunnsgatan i Annedal till Landala och genom att man öppnar upp fler gator för genomfartstrafik. Naturligtvis öppnar man upp dem med företräde för gångtrafikanter och cyklister. Som gårdsgator med låg fart på bilarna.

När det gäller eventuell utbyggnad av Sahlgrenska så kan den nog inte ske på den parkeringsplats som Johnny Magnusson nämner och som ligger bredvid Änggårdskolonin. Det torde nämligen bli svårt att bygga där om en tunnel under Medicinareberget byggs. Istället finns det gott om plats i sluttningen upp mot Guldheden. Gott om utrymmen, skog, bergssluttningar, gräsmattor etc som faktiskt inte används till nånting. Där kan man bygga ut. Även bortanför parkeringhuset åt Mölndalshållet kan man bygga ut. Nedanför Södermalm där det funnits duvslag är ett fullt användbart område liksom tvärs över gatan nedanför Guldhedens vattentorn.

Intressant?
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , , , ,

Advertisements