Kriget mot knarket – ett misslyckande?

USA ägnar sig åt diverse märkliga krig. Krig mot terror, krig mot knark etc. Möjligen är det bara språkbruket hose de religiösa US-amerikanerna som är märkligt. Men samtidigt får det konsekvenser. Richard Nixons krig mot knark som startade 1971 har tillsammans med annat fått som följd en restriktiv narkotikapolitik i världen.

Denna restriktiva politik har lett till att vissa växter och substanser klassats som narkotika trost att de inte borde vara så. Främst tänker jag då på kokablad och kat. Det har också inneburit att det i många länder är straffbart med innehav av små mängder narkotika, dvs narkotika för eget bruk. I praktiken innebär det också att sprutbytesprogram för att minska dödligheten i sjukdomar bland narkomaner också omöjliggjorts i många länder.

Trots detta har narkotikaanvändningen inte minskat i världen utan ökat. Något som fått många att mena att kriget mot knarket misslyckats. Däribland en FN-kommission som inte alls föreslår legalisering på det sätt som man kan uppfatta det i tidningsartiklar. Vad Global Commission on Drug Policy föreslår är att man bör fundera på om det är vettigt att kat och kokablad ska vara drogklassade. Vidare att det bör bli en större öppenhet för sprutbytesprogram och att innehav för eget bruk inte bör vara kriminaliserat.

Läs också:

Intressant?
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , , , , , ,

Advertisements
  • Sen ska vi komma ihåg att kriget mot knarket bara är en ursäkt för att hålla en militär och säkerhetspolitisk närvaro i ett flertal länder. Det är ju inte direkt så att merparten av resurserna läggs ner på att bekämpa knark, snarare så att man använder sig av knarksmugglare som informatörer.

  • Sen ska vi komma ihåg att kriget mot knarket bara är en ursäkt för att hålla en militär och säkerhetspolitisk närvaro i ett flertal länder. Det är ju inte direkt så att merparten av resurserna läggs ner på att bekämpa knark, snarare så att man använder sig av knarksmugglare som informatörer.