Ship to Gaza om bistånd via Israel

Den grekiska regeringen som på Israels uppdrag utvidgat den folkrättsvidriga blockaden mot Gaza till grekiskt territorium och i strid mot EU:s fyra friheter förbjudit Ship to Gazas lastfartyg med återuppbyggnadsmaterial att lämna hamnen i Perama utanför Aten har erbjudit sig att föra lasten till Ashdod i Israel.

Utan att vare sig direkt eller indirekt kontakta Ship to Gaza har den grekiska regeringen slutit en överenskommelse om vår last med den israeliska regeringen och med Ban Ki-moons goda minne. Lasten består av cement, svetsaggregat, mediciner, skolmaterial, ett prefabricerat kulturhus, teatermaterial och 600 fotbollar skänkta av Gothia Cup.

Ship to Gaza vill härmed understryka att varken den grekiska eller israeliska regeringen har rätt att sluta överenskommelser om vår last över vårt huvud. Lasten som införskaffats genom små donationer skänkta av tusentals invånare i Sverige tillhör varken Grekland eller Israel utan de ickestatliga organisationer i Gaza som utgör våra i förväg utsedda mottagare. Lasten skall heller inte föras in landvägen via Israel utan efter sedvanliga inspektioner gå direkt till Gaza.

Vill Grekland och Förenta Nationerna lindra den humanitära krisen i Gaza bör den i stället för eftergifter för den militärmakt som i drygt fyra år upprätthållit blockaden vidta konkreta åtgärder för att öppna en av FN övervakad och beskyddad maritim korridor mellan Grekland och Gaza, så att Gazas gränser öppnas för människor, varor, kapital och tjänster. Det skulle ge människor i Gaza möjlighet att leva ett värdigt liv i frihet och rädda Förenta Nationernas och Greklands ansikten som nu solkats genom dess aktiva bidrag till ett pågående brott mot folkrätten.

Ship to Gaza Sverige

Intressant?
Bloggat: Rapporter,
Borgarmedia: GP, DN1, 2,  SVD1, 2,
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , , ,

Advertisements