Mjölkmonopol?

Gunnar Lindstedt, reporter på Veckans Affärer har skrivit en debattartikel om den svenska livsmedelsproduktionen med fokus på mjölkproduktion. Jag håller med om att Sverige behöver en livsmedelsproduktion som kan försörja vår befolkning. Det är önskvärt ur många aspekter, ifall det blir oroligheter i världen och handeln soppas upp kan det vara bra, det är bra för klimatet och en del annat. Det är dock något som kräver tullgränser, importrestriktioner, subventionerad produktion eller nåt liknande.

I artiklen uppehåller sig Gunnar Lindgren också vid Arlas totalt dominerande roll på den svenska mjölkmarknaden. Arla Foods är ett producentkooperativt företag som ägs av både tyska, svenska och danska bönder. Det är idag registrerat i Danmark och har 16 000 anställda totalt. Av dessa återfinns 3 200 i Sverige, Men inget av det betyder ju att det inte kan finnas lokal produktion så hans slutsatser på den punkten tycker jag är felaktiga.

Även om Arla kanske inte är speciellt het på ekologiska produkter så uppger företaget själva att man är världen största producent av ekologiska mjölkprodukter. Om det stämmer eller inte har jag ingen aning om.

Intressant?

Borgarmedia: VA,

Tyska bönder, 1 000 stycken i föreningen Hansa Milch eG, är som kooperativ 1 medlem i föreningen Arla Foods Amba. 3 500 bönder i Sverige och 3 700 bönder i Danmark är enskilda medlemmar i Arla Foods Amba. Ala Foods Ambas högsta beslutande organ är ett representantskap som består  150 personer från Danmark och Sverige, av dessa representerar 10 stycken de anställda, samt 5 från Tyskland. Där väljs en styrelse på 19 ledamöter varav 8 från Danmark 6 från Sverige och 1 från Tyskland samt 4 representanter för de anställda. Styrelseordföranden, Åke Hantoft, är svensk och VD Peder Tuborgh är dansk. Företaget kan utifrån denna information inte betraktas om enbart danskt så även på den punkten har Gunnar Lindstedt fel.

När det gäller monopolsituationen så kanske den är allvarlig i vissa delar av Sverige, men i Göteborgområdet och Västsverige tycks det vara annorlunda. Förr i tiden fanns det enbart mjölkprodukter från Arla, och innan dess LMC, att köpa i Göteborg. Numera finns det mjölk från Skånemejerier, Valio, Wapnö Mejeri, Falköpings Mejeri och Gervais-Danone med flera. Inte direkt monopol om man säger så.

Valio är ett finskt producentägt (bondeägt)  företag. Wapnö Mejeri ägs av ett familjeägt mejeri, familjen Staël von Holstein, som hör ihop med godset Wapnö, Sveriges största mjölkgård och mjölkproducent med sammanlagt 1 400 mjölkkor. Falköpings Mejeri ägs av 200 mjölkbönder i Falbygden. Både i fallet med Wapnö och med Falköpings Mejeri så handlar det alltså om lokalt producerad mjölk i alla led. Även om företagen är mycket små i jämförelse med Arla så kan man köpa deras mjölk i Göteborgsområdet.

I Västsverige finns dessutom ytterligare företag som tillverkar mjölkprodukter, Gäsene Mejeriförening och AB Frödinge Mejeri. Antalet mejeriföretag och mejerier har dessutom minskat mycket lite sen mitten på 1990-talet.

På det stora hela tycks faktiskt Gunnar Lindstedts farhågor vad det gäller utlandsägt, utlandsproducerat och monopolsituation vara överdrivna.

Intressant?
Borgarmedia: VA1, 2, 3, 4, 5, 6, E24_1, 2, 3, 4, AV1, 2, 3,
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , , , ,

Advertisements
 • Anonym

  Socialist som inte tycker marschen mot monopolkapitalism är så farlig ?

  • Monopol är naturligt för kapitalism när gäller många områden (det finns alltså en motsättning mellan marknadsekonomi och kapitalism här). Därför är jag mot kapitalism, för det innebär att monopolen hamnar i enskilda rika familjers kontroll (något som inte är fallet med Arla). Jag har inget mot monopol i sig, men då ska det handla naturliga monopol (ex. eldistribution, järnvägstrafik) eller sådant som av rättviseskäl ska drivas gemensamt (ex. sjukvård, åldringsvård, skolor). Förutsatt monopolen ägs av oss alla gemensamt.

 • Anonym

  Har svårt att tolka dig annorlunda än att du alltså är för kapitalism, bara den är statlig

 • Det rä bara för att du inte vet vad kapitalism är. Kapitalism är inte synonymt med marknadsekonomi. Precis som socialism inte är synonymt med planekonomi eller statligt ägande. Det är olika saker. Kapitalism handlar om vilken klass som kontrollerar ett samhälle. Ägarformer spelar roll, men är inte allena avgörande. Jag är alltså inte mot privatägda företag, inte anhängare av alla företag ska vara statliga. Inte mot statliga företag, inte anhängare av allt ska vara privat.

  Socialism innebär att demokratin omfattar alla områden i samhället, även de ekonomiska, även företagen. Socialism innebär att arbetarklassen/vanlig folk genom demokratisk kontroll har makten i kraft av att man är en majoritet av befolkningen. Det kräver demokrati även inom det ekonomiska området. Jag har skrivit en lång rad inlägg om detta. Sök på marknad och socialism.

  Exempelvis anser jag att 1960- och 1970-talets Sverige är det bästa samhälle som någonsin existerat.