I vems intresse agerar bankerna och politikerna?

 – Protesterna fortsätter
 – Mot elitens politik
 – Alternativ finns

I Europa skakas nu land efter land av protester. Överallt påstår ”experter” och politiker att höjd pensionsålder, sänkta löner och hårda nedskärningar är nödvändiga. Men den kris som idag härjar i världsekonomin beror inte på lata  arbetare, höga ungdomslöner eller för många pensionärer. Det är kapitalismens kris. Liksom de 24 miljoner som officiellt är arbetslösa inom EU är krisen ett resultat av den politik som förts i flera årtionden, i Sverige och i andra länder.

När världens regeringar 2009 räddade bankerna undan den kris dessa själva spekulerat fram tog staterna över förlusterna medan bankerna fortsatte att göra storvinster. Nu ska samma banker räddas igen med nya krispaket.

Från Reinfeldts moderater till Löfvens socialdemokrater är alla överens om att det som behövs för att ”rädda jobben och ekonomin” är att företagens vinster ska upp. Men det är elitens lösning – inte majoritetens.

Den okontrollerade vinstjakten har invaderat område efter område och förvandlat vård, skola och omsorg till slagfält för riskkapitalister och andra profitörer. Avregleringar och privatiseringar trasar sönder gemensamma ansvarsområden och infrastruktur som järnväg, post och energiförsörjning medan vinsterna samlas på hög hos ett litet fåtal. De krispaket som nu tvingas på folken i Europa är till för att skydda och öka dessa vinster på den stora majoritetens bekostnad. Men nedskärningarna löser inga kriser. Tvärtom kommer ytterligare åtstramningar och ännu friare händer åt krafter som skapat krisen bara att göra den djupare.

Från den grekiska regeringen till svenska kommunfullmäktige hör vi politikerna eka: ”Det
finns inte pengar”. Men varken i Italien, Grekland eller Sverige fattas det pengar. De finns bara i fel händer, hos bankerna, storföretagen och de rika.

Och, visst finns det alternativ:

• Radikal indragning av finansiella förmögenheter. Stenhårda insatser mot finansiell brottslighet och skatteflykt.
• Löneinkomster och pensioner ska beskattas lika, ett solidariskt pensionssystem återuppbyggas med höjd och tryggad pension.
• Fördela jobben genom allmän arbetstidsförkortning utan lönesänkningar.
• Stoppa privatiseringar och förskingring av gemensam egendom.
• Ett solidariskt skattesystem för att dela på bördorna – skatt ska debiteras efter bärkraft, förmögenhets- och arvsskatt återinföras.
• Återställ a-kassa och sjukförsäkring. Sjuka och utslitna ska få stöd till fullgod rehabilitering, inte utförsäkras.
• Rättslösheten på arbetsmarknaden måste bekämpas, förbudet mot bemanningsföretag återinföras.
• Klimatet kan räddas genom en samhällelig omställning av produktionen och kollektiva insatser.
• Samlad kamp över nationsgränserna för att gå till motoffensiv mot kapitalets utpressningsförsök.

Socialistiska Partiet 

Har du Facebook? Anslut dig i så fall till kampanjen “Kapitalism? Nej tack!”

Intressant?
Läs mer: SP, Internationalen1, 2, 3, 4, Röda Malmö, Kildén & Åsman, Pepprat Rödgrönt,
Borgarmedia: DN1, 2, 3, SVD1, 2, SVT, SR1, 2, 3, GP, BT1, 2, HD, E24_1, 2, 3,
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

Advertisements