Schröder och von Schoting

Del 26 av 39 i serien Stockholms handelshus på 1700-talet

Den från Tyskland invandrade Henrik Schröder (1687-1746) var handlande i Stockholm. Han var gift med Juliana Roland (1686-1760). En av deras söner var den framgångsrike handelsmannen Roland Schröder som först var faderns kompanjon i firman Henrik (Hindrich) Schröder & Son och sedan övertog firman samt byggde upp den till ett av Stockholms större handelshus.

Det Schröderska handelshuset var från 1720-talet till och med 1760-talet ett av Stockholms största handelshus, främst inriktat på import. Firman stod för mellan 3 och 6% av värdet på den samlade importen de flesta år under den perioden. Importen omfattade framförallt tobak, men även textilier och socker. Aldrig spannmål.

Roland Schröder (1713-73) var gift med sin kusin Brita Maria von Schoting (1720-?) och med Hedvig Tottie, dotter till Charles Tottie (1703-76) i sitt andra gifte. Britta Maria Schoting var dotter till Paul von Schoting (-1755) och Margareta Roland (1690-1726), syster till Henrik Schröders fru. Systrarna Roland var döttrar till Stockholmsköpmannen Roland Eliasson och Birgitta Eriksdotter Ångerman. En av deras bröder var Carl von Ronald (1684-1761), känd för sin berättelse om Poltava, fångenskapen och flykten från denna.  Paul von Schoting gifte efter första fruns död om sig med Margareta Sohm.

Roland Schröders dotter Brita Maria Schröder (1752-83) var gift med Lars Ernst Weidenhjelm (1734-1815). Roland Schröder köpte gården Kristineberg på Kungsholmen år 1748. Dottern Henrietta Margareta Schröder var för sin del gift med Anders Tottie (1739-1816), son till Charles Tottie och alltså bror till Roland Schröders andra fru.

Bror till Roland Schröder var bergsrådet Samuel Schröder (adlad Schröderstierna, (1720-79) som var gift med Cecilia von Schoting (1737-1823), halvsyster till broderns fru. Schröderstierna reste till England och den europeiska kontinenten 1748 och studerade under fyra års tid järn-, stål- och metallindustrin. När han kom tillbaka blev han direktör för den finare järnproduktionen i riket och fabrikerna för järn- och stålmanufaktur (1753-71). År 1756 blev han assessor i Bergskollegium och 1762 bergsråd. Han verkade för främjandet av manufakturtillverkningen i tekniskt och ekonomiskt avseende:

Han tog studenten i Uppsala och fortsatte sedan sin utbildning hos bergskollegiet.

Det dröjde inte länge förrän Schröderstiernas kunskaper och skicklighet uppmärksammades. Bergskollegiet gav honom flera fina uppdrag, bl a som bergmästare och senare bergsråd. Genom sin yrkesutövning kom Schröderstierna i kontakt med en annan av svensk bergshanterings klarast lysande stjärnor vid denna tid, Sven Rinman. De båda inledde snart samarbete, en samverkan som skulle komma att utvecklas genom åren.

Vid flera tillfällen under 1750-talet besökte Schröderstierna Eskilstuna, där han för bergskollegiets räkning studerade utvecklingen vid Tunafors bruk och Carl Gustafs stads bruk. Kollegiet sände honom också på studieresor runt om i Europa. Hans besök i England i mitten av 1700-talet gav honom nya idéer och bidrog i hög grad till hans fortsatta karriärsval.

[…]

Efter flera fruktlösa försök att skapa Eskilstuna fristad, lyckades Schröderstierna 1771 få sin fristad till stånd. Han blev själv utsedd till fristadsdirektör, med sin gamle vän Sven Rinman vid sin sida. Här verkade Schröderstierna sedan under återstoden av sitt liv. Han avled 1779 vid ett besök i huvudstaden, där han också begravdes i S:t Nikolai kyrka.

Schröderstierna grundade också ritare- och modellörskolan i Stockholm.

En syster till Roland Schröder var Margareta Sofia Schröder (1718-57) som var gift med Anders Bachmansson (adlad Nordencrantz, 1697-1772).

Paul von Schoting son Paul Roland von Schoting (1721-1760) var gift med Gertrud Tham (1727-61) och anställd i Svenska Ostindiska Compagniet. Deras dotter Brita Catharina von Schoting var i sin tur gift med handelsmannen och riksdagsmannen Johan Henrik Damm (1740-98).  Anna Juliana von Schoting (1723-?) var gift med handelsmannen Carl Höök.

Intressant?
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , , , , , , , , ,

Tags: , , , , , , , , , , , , , , , ,

Powered by Qumana

Series Navigation<< Jacob GraverWorster >>
Advertisements