Sutthoff

Grosshandlaren Joachim Sutthoff (1723-56) i Stockholm var gift med Johanna Catharina Burman (1733-1811) och därmed sannolikt svåger till superkargören Abraham Alnoor (1733-1805). Joachim Sutthoff kom till Stockholm tillsammans med sin far Peter Sutthoff och sina syskon ett antal år efter att Viborg år 1721 blivit ryskt. Familjen hade tidigare varit framstående handelsmän i den karelska staden och kom förmodligen ursprungligen från Lübeck.

På 1750-talet köpte Joachim Sutthoff hela kvarteret Python i Stockholm och lät uppföra det Sutthoffska palatset. Firman drevs först under namnet Sutthoff & Son då den grundats av fadern Peter Sutthoff och sedan med namnet Joachim Sutthoff. Det var en av Stockholms större importfimor på 1730-talet, dessutom redare och fastighetsägare.

Johan Petter Sutthoff (1754-1833), gift med Rebecka Tillroth (1761-1796) var son till Petter Sutthoff (1727-?), bror till Joachim Sutthoff,  som fick burskap som handlande i Stockholm år 1750. J.P. Sutthoff var verksam som handelsman i Uddevalla och senare i Marstrand. Han ägde bland annat ett trankokeri med 8 kittlar i Lunneviken. Deras dotter Petronella Sutthoff (1788-?) var gift med Gustaf Henrik von Düben (1777-?). I sitt andra äktenskap var J.P. Sutthoff gift med Johanna Beata Landin (1765-1825), dotter till kopparslagare Bengt Landin i Göteborg. Bengt Landin har givit namn till två gator och en stadsdel i Göteborg, Mäster Bengtsgatan, Kopparslagaregatan och Landala.

Peter Sutthoffs andra son Daniel Sutthoff (1762-1814) var grosshandlare i Stockholm och en stor saltimportör. Han var gift med Kristina Georgia Beckman (1773-1811), kusin eller systerdotter till Johan Petter Sutthoffs fru. Firman Daniel Sutthoff & Co övertogs av svärsonen Arvid Wener (1779-1859) som var gift med Anna Maria Sutthoff (1799-1882). Firman gick i konkurs år 1843. 1769 arbetade Johan Baltzar Deneke i Daniel Sutthoff & Co, men grundade 1773 en egen firma ihop med Paul Daniel Pommeresche.

Peter Sutthoffs bror Hans Henrik Sutthoff (1696-1757) flyttade till S.t Petersburg där han först var anställd hos den nederländske handelsmannen Rasch och sedn var en självständig handlare medan brodern Jochim Sutthoff (1698-1747) var handlare i Viborg.

Grosshandlaren Hans Henrik Sutthoff (1722-85), bror till Joachim Sutthoff (1694-1724),  var gift med Helena Catharina Cosswa (1739-1829), dotter till bruksägaren Johan Cosswa. Hans far var Hans Jochimsson Sutthoff i Viborg som i sin tur sannolikt var son till Jochim Sutthoff (1644-79). Brodern till Hans Jochimsson Sutthoff, Jochim Jochimsson Sutthoff (1672-1737) var far till ovan nämnde Peter Sutthoff som kom med sin två söner och en dotter till Stockholm.

Intressant?
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

Powered by Qumana

Liked it? Take a second to support Anders_S on Patreon!
Become a patron at Patreon!