Lindegren son & Grill

Del 4 av 7 i serien Svenska handelshus i utlandet

Bergsfogden Anders Lindegren var gift med Anna Christina Bohman, syster till Fredrik Otto Bohman i firman Bohman, Hassel & Görges. Deras två söner Carl (Charles) Lindegren och Anders (Andrew) Lindegren (-1783) flyttade båda till London där de grundade en handelsfirma som med tiden blev mycket respekterad.

Firman Andrew & Charles Lindegren var en stor och viktig importör av svenskt järn i London under många år och fungerade också som bankir. Man var affärspartner med såväl handelshuset Carlos & Claes Grill i Stockholm, handelshuset Anthoni & Johan Grill i Amsterdam, Abraham Grill i Göteborg, Tottie & Arfwedson, Bohman Hassel & Görges, såväl som med Sahlgren & Alströmer. 1726 köpte Anders (Andrew) Lindegren egendomen Ascot Place. Egendomen såldes vid hans död.

Anders(Andrew) Lindegren var gift med Margaret Trumble. Deras dotter Margaretha Lindegren (1734-69) var gift med Carl Noring (1717-86) som var präst i svenska kyrkan i London. Deras son Carl Noring (1758-84) blev adlad år 1761 med namnet Noringer.

1770 blev Claes Grill, son till Abraham Grill i Göteborg, delägare i Lindegrens firma tillsammans med Anders Lindegren, Carl (Charles) Lindegren och senare även med den senares son Andrew Lindegren junior (1753-1827). Firmans namn var från 1770 först Lindegren & Grill, senare Lindegren son & Grill. Claes Grill som dog 1816 var i slutet av sitt tliv kompanjon med en engelsman vid namn Harrison i firman Harrison & Grill.

Samma år som farbrodern dog gick Andrew Lindegren junior i konkurs men hans ekonomi hämtade sig snart Andrew Lindegren junior var också engagerad som agent för British East India Company i Portsmouth. Hans bror Charles Lindegren junior var anställd till sjöss i samma kompani där han till slut avancerade till kapten.

John Lindegren (1781-1855) var son till Andrew Lindegren Jr. Han var godsägare och fastighetsägare av viss rang i Portsmouth med omgivningar. 1805 övertog John Lindegren uppdraget som agent för British East India Company i Portsmouth. Kring 1823 tycks han ha övertagigt faderns affärsverksamhet då den senare detta år enbart omnämns som svensk konsul. Edward Lindegren var troligen som till nån av bröderna Andrew (Anders) Lindegren eller Charles (Carl) Lindegren senior.

Intressant?
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

Tags: , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

Powered by Qumana

Series Navigation<< Arfwedson i Hamburg och LissabonKüsel – Lissabon, Hull, Riga och S:t Petersburg >>
Advertisements