Det behövs inte fler poliser

Det finns en bra tanke bakom att det ska finnas en lokal polis i varje kommun. brottsligheten i Göteborg är ju sannolikt annorlunda än i Stenungsund där den i sin tur är helt annorlunda än i Östra Göinge, Malung eller Haparanda. Lokal kännedom, erfarenhet och kunskap är alltså bra. Men det innebär ju inte polisen måste vara kommunal. Den kan ju lika gärna vara statlig.

Det är heller inte brist på poliser som gör att vissa brott är svåra att klara upp. Fler poliser skulle inte förändra nåt nämnvärt där. Men kanske behöver polisen fler civilanställda som kan ta hand om administration och sådant som inte direkt är polisiära uppgifter. Det skulle frigöra poliser till viktigare uppgifter än att fylla i dokument och papper.

Kanske borde inte polisen omorganiseras stup i kvarten, kanske borde poliser stanna längre på en och samma jänst än vad som ofta är fallet idag. Anledningen till att Göteborgspolisen anses effektivare och har högre uppklarningsprocent för grövre brott anses finnas i det faktum att man inte omorganiserat lika ofta som andra polisdistrikt. Erfarenhet tyck idag vara undervärderad. Dessutom borde fler poliser arbeta när brotten begås. På kvällar och nätter. Förebyggande arbete fungerar.

Intressant?
Borgarmedia: DN1, 2, 3, SVD, MND,
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , ,

Advertisements
  • Pa_Z

    Kanske behöver polisens ledning ses över. Hur många chefer per polisman behövs det. Hur många och hur stora staber behövs det. Hur stor del av polisen ska syssla med kärnverksamheterna ingripande, utredning & spaning och hur stor andel ska syssla med övrig verksamhet. Tyvärr tror jag att polisen har en ledningsstruktur som omedvetet växer medan verksamheten blir lidande.

    • Ja, nåt är det som inte stämmer.