Åkeribranschen – problem med bemanningsföretag och skattefusk

Inom åkerinäringen har det blivit allt vanligare att åkerier hyr in chaufförer via bemanningsföretag. Bemnningsföretagen anlitar ofta varandra i fler led som brukligt är i många brsancher. Ofta handlar det i slutändan om lettiska, polska, rumänska eller litauiska lastbilschaufförer och bemanningsföretag i de länderna. Ofta handlar det dessutom om omfattande skattefusk:

– Det är lätt för speditörerna som köper frakter av åkerierna att pressa kostnaderna när man ser att ingen betalar skatt och arbetsgivaravgifter. Alla har pressat priserna så till slut finns inga pengar att betala arbetsgivaravgifter med, säger Inger Herding, samordnare på Skatteverket i Göteborg i den pågående skattekontrollen av utländska chaufförer och svenska åkerier.

Efter att Skatteverket har granskat skattesituationen kring chaufförer som rattat åkeriernas lastbilar, har man börjat rikta skattekrav mot 372 chaufförer, fyra västsvenska åkerier och ett lettiskt bemanningsföretag med tiotalet anställda.

Skattekraven uppgår inledningsvis till över 50 miljoner kronor.

Skatteverket har begränsat sin granskning kraftigt. Man har exempelvis inte granskat utländska åkerier med egna lastbilar och chaufförer  som stadigt arbetar i Sverige och har bara granskat åkerier som använder utländska bemanningsföretag. Dessa utgör en bråkdel av aktörerna i den av svartjobb totalt infekterade åkeribranschen. En stor del av den svarta verksamheten kan sannolikt också kopllas till kriminella nätverk och gäng i olika länder. Svartjobb är ett enkelt och relativt riksfritt sätt för gangsters sätt skaffasig en stabil inkomstkälla.

Den här typen av brottslighet som skatteverket funnit i åkeribranschen går inte att kontrollera bort. En kombination av kontroll, reglering, förbud mot bemanningsföretag och vägavgifter vid den svenska gränsen för utländska lastbilar skulle dock sannolikt få bort det mesta av den svarta verksamheten i åkeribranschen. Svartverksamhet gör det mycket billigt att transportera varor med lastbil. Något som betyder problem för miljövänliga järnvägstransporter och gör att det är svårt för järnvägen att konkurrera på lika villkor.

Intressant?
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , , , , ,

Advertisements