Svenska spioner oense

I Sverige finns det flera olika säkerhets- och underrättelsetjänster. Säpo (egentligen Säk), MUST (Militärens Underrättelse- och Säkerhetstjänst) och FRA. De har lite olika uppdrag, olika inriktning och olika arbetsuppgifter. Historiskt har det funnits en stor konkurrens och ett stort revirtänkande hos Säpo och MUST. Något som gjort att samarbete inte förekommer. Istället har MUST åtskilliga gånger ägnat sig åt verksamhet som egentligen ligger inom Säpos område. Det gäller exempelvis den åsiktsregistrering som förekom inom den MUST-avdelning som idag heter KSI (Kontoret för Särskild Inhämtning), mer känd under ett av sina tidigare namn, IB.

Förhållanden inom säkerhets- och underrättelseområdet i Sverige har lett till att vissa frågor och saker ramlat mellan stolarna medan man ägnat enormt mycket tid åt andra saker som kanske varit mindre meningsfullt. Revirtänkandet och konkurrensen mellan organisationerna har medfört ineffektivitet, felaktiga prioriteringar och slöseri med resurser.

För att råda bot på dessa problem så har ett samarbetsorgan för gemensamma analyser inrättats, Nationellt Centrum för Terrorbedömning (NCT). Den nya myndigheten bemannades med personal och chefer från Säpo, MUST och FRA. De tog all med sig revirtänkandet och konkurrensen in i den nya organisationen som inte fungerat speciellt bra. Den chef som började i början av 2012 på NCT har redan avgått som en följd av att de olika underättelsetjänsterna och de ansvariga politikerna inte kunnat komma överens om hur man ska arbeta:

Den 19 oktober valde hon i det tysta att avgå. Samtidigt avgick också den ställföreträdande chefen, som kom från FRA.

Malena Rembe säger nu till DN att det finns flera skäl till att hon gick och hon vill inte kommentera dem i detalj.

Det är känt sedan tidigare att generaldirektörerna på Säpo, Must och FRA för ett år sedan vände sig till justitieministern och bad om förändringar av de regler och lagar som rör register och personuppgifter så att NCT kan bygga en gemensam databas. Men regeringen har inte föreslagit några sådana ändringar.

–?Personalen vid NCT har bara tillgång till sina hemmamyndigheters system. Om man har en liten enhet så blir sårbarheten väldigt hög när man måste ha personal från alla de tre myndigheterna för att utföra en enda analys. Det är tidsödande och inte särskilt effektivt. Det är en av sakerna som jag gärna velat se hade utvecklats, säger Malena Rembe.

[…]

Wilhelm Agrell är professor i underrättelseanalys vid Lunds universitet. Han säger att NCT har stor betydelse för att överbrygga de djupa klyftor som finns mellan myndigheterna på underrättelseområdet.

–?Sverige har kvar strukturen från andra världskriget med olika underrättelsemyndigheter som bevakar sina revir och uppgifter. Det har tidigare inte funnits något samordnande organ på central nivå. Men hoten har blivit mer komplexa och sektorövergripande. Därför är det väldigt viktigt att ett sådant här center fungerar på ett bra sätt, säger han.

Inte bara chefen för NCT har avgått, utan också den ställföreträdande chefen har lämnat. Denna person är en person med hemlig identitet som tidigare arbetade för FRA och nu arbetar för FRA igen. Representanter för regeringen har enligt DN inte varit anträffbara för kommentarer om avgångarna och NCT:s funktion.

För egen del är jag helt övertygad om att inrättandet av NCT inte hjälper ett dugg, inte har några positiva effekter. Sannolikt innebär NCT bara en fortsatt fixering vid fel frågor och vid fel människor. En fortsatt övervakning av oskyldiga och ofarliga vänstermänniskor och bristande övervakning av farliga högerextremister. Det handlar om en totalt överdimensionerad säkerhetsapparat som inte ser skogen för alla träd.

Intressant?
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , , , , , , ,

Advertisements