Första riktiga testen för trängselavgiften

Idag är det första riktiga testen för trängselavgiften och för kollektivtrafiken. Skolorna har börjat utom en del som börjar imorgon, de flesta har börjat arbeta, för att inte säga alla som har ett arbete.  Frågan är om trafiken också är lägre idag. Sannolikt är den det.

Problemet för kolektivtrafiken är bland annat att Göteborgs central har för liten kapcitet. Den skulle behöva få bättre möjligheter att ta emot fler tåg. Det finns redan nu lösningar som kan råda bot på problemen med kapaciteten. Att låta pendeltågen skippa Göteborgs central och från nor gå vidare mot Kungsbacka via Olskroksviadukten. Det finns ingen anledning att vänta på Västlänken och kanske alls ingen anledning att bygga den.

För att det ska bli effektivt krävs en ny pendeltågsstation i Olskroken, dubbelspår på Olskroksviadukten, ombyggnad av spårväg och omledning av busstrafik kring Lisebergsstationen och utvidgning av stationsområdet i Gamlestaden så att även pendeltågen från Alingsås kan stanna där för byten. Detta kan göras på några år och är sannolikt lika effektivt som västlänken. En ombyggnad av hamnbanan, dubbelspår på Bohusbanan och utbyggd Boråsbana så är saken biff. Västlänken behövs inte och pengarna från trängselavgiften räcker till mycket mer.

Intressant?
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , , , , , , , , ,

Advertisements
  • . .

    Håller helt med angående västlänken. Att utvidga centrum är en betydligt bättre idé. Tyvärr går stora leder genom staden och tar upp yta, det gör att det är svårt att få en sammanhängande stad. Den monstruösa konstruktionen som kallas Röda Orm gör inte den saken bättre precis… Annars skulle det varit en naturlig sak att låta Olskroken vara en del av innerstaden, så att säga. Möjligen skulle man kanske kunna tänka sig att däcka över delar av leden med breda gångbroar med planteringar och grönt. Jag har sett det göras i Spanien och fungerar ganska bra. Angående biltrafiken på Hisingen kan jag rapportera att många helt enkelt tagit sig till kontoret tidigare idag, och de med tjänstebilar var väldigt nöjda att slippa köerna. Trafiken på norrleden har ökat betydligt, men sänkta hastigheter gör att kapaciteten ökat, så det har inte varit några problem. Köerna på småvägarna i Säve tycks ha uteblivit, vilket förvånar mig lite. Så, på det stora hela så har man, om man ska se denna dagen som typisk, lyckats styra om folks vanor så att de vägar vi har idag räcker längre. Jag tror inte vi minskat biltrafiken totalt. Men nog har trafiksituationen blivit bättre alltid