Det är inte rimligt med hårdare straff

Detta beror på att långa och hårda straff är dyrt för samhället utan att leverera. Effekten är nämligen helt obetydligt när det gäller brottsligheten. Enbart marginella, små effekter, är vad hårda och långa straff ger. Brottsligheten minskar inte mer än lite marginellt, antalet brott minskar inte på nåt avgörande sätt. Men det blir väldigt dyrt.

Att utifrån en situation, ett brott, en person dra generella slutsatser på det sätt som den okunnige Thomas Gür gör i SVD är inte konstruktivt och ger ingen ledning till vad som är bar eller inte. Det är inte möjligt och inte rimligt att utifrån ett fall formulera ett fungerande sätt att bekämpa brott.

En bättre metod för att få färre brott är att se till att inga barn växer upp i fattigdom och att de ekonomiska klyftorna är små.

Läs också: Strängare straff har bara marginell effektSpecialpoliser och långa straff

Intressant?
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , , ,

Advertisements