Bilismen – tärande för samhällsekonomin

Del 4 av 4 i serien Highway to Hell

Highway to Hell

Vid stora infrastrukturprojekt som exempelvis Förbifart Stockholm görs en samhällsekonomisk kalkyl som ska väga projektets kostnader och nytta mot varandra. Ett projekt anses samhällsekonomiskt lönsamt om nyttan överstiger kostnaderna, det vill säga att samhället i slutändan tjänar på att genomföra projektet. Sådana beräkningar är normalt sett opålitliga och ska tas med stor försiktighet.

En myt om stora infrastruktursatsningar i allmänhet är att de alltid generar ekonomisk tillväxt. Detta stämmer naturligtvis inte. I synnerhet är det svårt att peka på några tydliga samband i länder och regioner som redan har en väl utvecklad infrastruktur. Investeringar som har stor påverkan på miljön kostar ofta samhället mer i långsiktiga miljöproblem än vad de genererar i kortsiktig tillväxt, men det syns sällan i kalkylerna.

Ett internationellt viktigt dokument under den senaste tidens klimatdiskussion är Sternrapporten, som säger att det är betydligt mindre kostsamt att minska de klimatstörande utsläppen idag än att reparera skadorna i efterhand. En (1) procent av globala BNP skulle räcka för att minska utsläppen av växthusgaser idag, men om vi väntar till år 2050 så beräknas 15-20 procent av globala BNP behöva gå till att reparera skadorna. I rapporten “Tvågradersmålet i sikte?” varnar Naturvårdsverket för att om utsläppsminskningarna inte börjar idag, så riskerar det “[…] att i ett senare skede innebära en påtvingad närmast kaotisk omstöpning av samhället på en betydligt kortare tidsperiod, sannolikt med stora sociala och ekonomiska uppoffringar som följd”

Vägtrafiken är en av de största klimatbovarna, och bär alltså även ett tungt samhällsekonomiskt ansvar. Dessutom står bilismen för andra mycket stora samhällsekonomiska kostnader som kommer av trafikolyckor, hälsofarliga utsläpp och buller, försurning och övergödning (som leder till skogsdöd, havsdöd, korrosion av byggnader och kulturarv, och så vidare).

Utdrag ur rapporten Highway to Hell från planka.nu (gjord 2007).

Svensson/Planka.nu

Källor:
Sika: “Infrastruktur och regional utveckling, rapport 2001:3”.
Stern: “Sternrapporten – en genomgripande analys av klimatförändringens ekonomi”.
Naturvårdsverket: “Tvågradersmålet i sikte?”

Intressant?
Bloggat: BilderbloggRöda MalmöLasse,
Borgarmedia: DN12345, 6, 7SVD1234HD123Skanskan12,
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , , , , , ,

Series Navigation<< Bilen som planetens förgörare
Advertisements