Mycket få svenskar använder narkotika

Det är vad en undersökning som Sydsvenskan genomfört visar. Även om Sydsvenskan och DN gör allt vad de kan för att vi ska få en annan uppfattning. 95% av Malmös och Lunds befolkning var inte påverkade av narkotika under den lördagskväll som Sydsvenskan gjorde en test av avloppsvattnet i städerna. Endast 1 450 personer hade använt amfetamin, endast 346 personer hade använt kokain. Det är mycket få om vi betänker att den sammanlagda befolkningen i Malmös och Lund är cirka 420 000.  Huvuddelen av de 5% som använt narkotika hade alltså rökt eller på annat sätt intagit marijuana eller hasch.

I artiklarna i DN och Sydsvenskan uppges också att cannabis är legalt i Nederländerna. Så är inte fallet. Det är i praktiken avkriminaliserat vilket inte är samma sak. I Portugal är det formellt avkriminaliserat. Detta innebär att man inte blir straffad för innehav av cannabis för eget bruk. I Nederländerna är det också i praktiken tillåtatet att sälja hasch på så kallade coffee-shops men langning på annat sätt är inte tillåtet.

Intressant?
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , , , , ,

Advertisements