Det frihetliga Göteborg – det vänstervridna Göteborg

I Göteborg och Norrland är sverigedemokraterna (SD) svagast i hela landet enligt SCB:s partisympatiundersökning. Med Norrland menas i detta falla Västernorrlands, Jämtlands, Västerbottens och Norrbottens län. I detta område har SD stöd av 2,3%, i Göteborg av 3,0 % och I stockholm 3,4%. Detta om motsatsen till frihetlighet.

Vänsterpartiet kan sägas vara ett frihetligt parti. I Göteborg är vänsterpartiet med sitt stöd på 10,5 % betydligt populärare än på nationell nivå där partiet enbart får ett uppgivet stöd på på 6,4%. Lika starkt som i Göteborg är inte vänsterpartiet någon annan stans.

Miljöpartiet kan sägas vara ett frihetligt borgerligt parti. Även miljöpartiet är starkast i Göteborg med ett stöd på 16,1% enligt SCB:s undersökning. Endast i Stockholm har partiet ett motsvarande stöd som i Göteborg med 15,0 % av partisympatierna.

Övriga partier har också ett betydligt starkare stöd i Göteborg än på andra orter. Huvuddelen av detta stöd är säkerligen till Feministiskt Initiativ och Piratpartiet, men säkert även till mindre vänsterpartier som KP, SP och RS. Troligen spelar även det lokala partiet Vägvalet en viss roll.

Göteborg framstår som ett unikum i svensk opinion. Den helt klart mest frihetliga och vänstervridna väljarkåren i landet. Samtidigt ska man dock ha klart för sig att socialdemokraterna är svagare i Göteborg än på andra håll. Ett resultat av det starka miljöpartiet och det starka vänsterpartiet kan man nog utgå ifrån.

Intressant?
Borgarmedia: SVD1, 2, 3, SR1, 2,
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , ,

Advertisements