Teknikaliteter stoppade folkomröstningskrav

Valnämnden i Botkyrka kommun beslutade på onsdagkvällens möte att fälla det folkinitiativ som nätverket Alby är inte till salu har försökt väcka med anledning av planerna på att sälja allmännyttan på Albyberget.

För att väcka ett folkinitiativ enligt lagen om lokala folkomröstningar, krävs namnunderskrifter från tio procent av de röstberättigade kommuninvånarna – i det här fallet 6 296 namn. Namnen ska ha samlats in under en sexmånadersperiod. Valnämnden ansåg att 2 059 av de totalt inlämnade 6 412 namnen inte skulle gillas.

Ända sedan dag ett har organisationen Alby är inte till salu motarbetats. De har vägrats ha namnlistor på kommunala platser, vägrats sprida information och samla namn på kommunala evenemang, arrangörer som tagit in oss för diskussion har fått smäll på fingrarna från Botkyrka kommun.

Trots detta totala avståndstagande från Botkyrka kommuns alla instanser som säger sig jobba aktivt med demokrati och dialog så lyckades Alby är inte till salu samla in 6600 namnunderskrifter.

När Tullingepartiet lämnade in sina insamlade namn för kravet på en folkomröstning granskade kommunen enligt uppgift endast hälften av namnen. Man tittade om människorna bodde i kommunen och var röstberättigade. Med namninsamligen som Alby är inte till salu gjort har kommunen varit hårdare. Varje namn har granskats. Det är märkligt att två namninsamlingar behandlas så olika. Det är svårt – givet hur aktivisterna i Alby är inte till salu och invånarna i Alby har motarbetats genom hela kampanjen – att inte tro att kommunens ansvariga aktivt letade fel, tills man hittade ett antal namn som verkade för otydliga eller för gamla. Valnämnden valde att fälla på teknikaliteter. Detta trots att både de, Alby är inte till salu och 6 400 kommuninvånare vet att alla namn fanns där.

Alby är inte till salu kommer att koppla in egna jurister som också ska kontrollera alla namn.

Men kommunfullmäktige kan fortfarande besluta om att genomföra en folkomröstning. Den 26:e juni kan ledamöterna i fullmäktige fortfarande rösta för en folkomröstning och mot en försäljning. Fullmäktige fattar då beslut på ett extrainsatt möte i både ärendet om försäljning av Albyberget och i folkomröstningsfrågan.

Vänsterpartiet i Botkyrka menar att det är olyckligt att på formaliagrund välja att inte hålla en folkomröstning.

– Det vore olyckligt på formaliagrund välja att inte hålla en folkomröstning. Trots att tillräckligt många av namnen inte var insamlade under de stipulerade sex månaderna, tycker jag att man ska ta den starka opinionen på allvar och ändå besluta att genomföra en folkomröstning. Det står fullmäktige fritt att besluta, även om det inte görs på basis av lagstiftningen om folkinitiativ. Jag kommer att yrka på detta på fullmäktiges sammanträde, säger Mats Einarsson, gruppledare för Vänsterpartiet.

Svensson/Megafonen/Vänsterpartiet

Intressant?
Mer: Motkraft, Internationalen, Flamman,
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , , , , ,

Advertisements