Mildare klimat innebär ingen fara för svensk fauna

Det är inte så att mildare klimat innebär en fara för svensk fauna. Istället innebär det att svensk fauna blir förändrad. Vissa arter försvinner och andra dyker upp. Det är naturligt och egentligen oberoende av människans påverkan. Faunan i ett visst område förändras alltid oavsett vad människor hittar på. Samtidigt är det så att människa onekligen påverkat faunan på många ställen på jorden genom att flytta djur (katastrofalt i vissa fall), utrota djur, jaga djur, föda upp djur osv.

I Sverige utrotade människan vildsvin och varg. Vi utrotade nästan älg, kronhjort, lodjur, björn och järv. Idag finns det vildsvin igen. Genom människans försorg i första skedet, men sen genom naturligt spridning. Människor har också infört dovhjort i Sverige liksom mufflonfår. Mårdhunden har dock kommit hit alldeles själv, även om den planterats in i västra Ryssland av människor. Varg har kommit hit själv men är i behov av mänklig lagstiftning och mänskligt ingripande för att inte bli utrotad igen. Älg har återhämtat sig från utrotningen brant genom minskad jakt.  under lång tid. Så där är det, faunan i ett område förändras över tid, med eller utan hjälp och påverkan från människor.

Klimatförändringarna är sannolikt människans verk, men liknande saker har hänt förut utan att det orsakats av människors aktiviteter. Då förändrades faunan, viss djur försvann, viss djur spreds, nya arter uppkom. Så blir det även denna gång. Naturligt, inget att förfasa sig över, men förstås tråkigt om vilda fjällrävar försvinner. Men å andra sidan kommer det nya djur. Både ofarliga och farliga. Kul i en del fall, mindre kul i andra.

Intressant?
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , ,

Advertisements