Skattebrottslingar släpps fria

När man gör fel i eller underlåter att skicka in skattedeklarationer så får man ett skattetillägg som man ska betala. Detta utöver den skatt man också måste betala men förmodligen låtit bli att betala. Skattetillägget kan vara rätt betungande för mindre företagare, men i allmänhet leder det inte till att man utreds för brott.

Det finns emellertid folk som sätter sånt här i system och smiter me stora pengar till skattaparadis av olika slag. En del av dessa utreds för skattebrott, bokföringsbrott etc. En del av dem döms för skattebrott. Då uppstår en konflikt med EU:s lagstiftning. Enligt den är det nämligen så att man då blivit straffad två gånger för samma brott vilket inte är tillåtet. Detta har nu fått stora konsekvenser i Sverige.

Högsta domstolen (HD) har nämligen dömt förfarandet som oriktigt. Dubbelbestraffning ska inte vara tillåten. Nu ska HD också döma i frågan om de nya regleran som förbjduer dubbelbestraffning ska tillämpas retroaktivt. Det mesta tyder på att HD kommer att besluta om en viss retroaktivitet. Något som tyder på det är att flera dömda skattebrottslingar släppts ur fängelse grund av beslut i HD.  Det hela är mycket oväntat och ovanligt inom svenskt rättsväsende och rättshistoria.

Frågan är hur det hela kommer att se ut i framtiden. Tas skattetillägget bort? Det skulle vara det bästa ur småföretagares synpunkt. Då skulle inte misstag innebär risk för konkurs och personliga ekonomiska problem. Å andra sidan kostar brottsutredningar om skattebrott stora pengar och leder ofta inte till nåt så ur den synpunkten vore det bättre att behålla skattetillägget och sluta utreda misstänkta skattebrott. Personligen föredrar jag den första lösningen. Att skattetilläggen avskaffas.

Intressant?
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , ,

Advertisements