Ocean Trawlers och den ryska torsken

Enligt en undersökning genomförd av det norska fiskeriministeriet står Ocean Trawlers för 25% av den exporterade torsken som fångats i Barents Hav och ungefär lika stor andel av den exporterade koljan.  Ocean Trawlers är också stora vad det gäller importen till fiskberedningsfabrikerna i Kina och står för cirka 20% av importen. Endast Trident är större då de står för cirka 25%. Danska Nowaco står för cirka 4%, Unibond för cirka 9%, kinesiska Pacific Andes för cirka 7% och Qingdao Hainuo Foodstuffs cirka 11%.

Moderbolaget för Ocean Trawlers Hong Kong Ltd är Three Towns Capital (TTC) i Ryssland. Chef för Three Towns Capital Ltd är Gunnar Mansfeld som tidigare varit anställd i bland annat Alfa-Laval. Magnus Roth äger 50% av Three Towns Capital som är ett ryskt bolag med ett 60-tal dotterbolag och intressebolag medan Vitalij Orlov äger den andra halvan.

Fisken från leverantörerna i Barents Hav köps av Ocean Trawlers Procurement Ltd (OTP), ett företag registrerat på Mauritius, sannolikt av skatteskäl. OTP säljer fisken vidare till Ocean Trawlers Hong Kong (OTH), Ocean Trawlers Europe Ltd (OTE) och Ocean Trawlers Supply i Hong Kong. OTH äger OTP och OTE, medan OTP äger dotterbolagen Zeevis Distribute Nederland BV (ZDN), Diepgevroren Visoverslag Amsterdam BV (DVA) and Hollandse Zeevoedsel Logistiek BV (HZL).

Three Towns Capital äger förutom OTH också Oceanvis Handelscentrum Europa BV  (OHE).  En stor del av fisken som OTH köper kommer från företag som Vitalij Orlov och Magnus Roth äger tillsammans, företag som ingår i Fisheries Holding Karat. Det största bolaget är Murmansk Trawl Fleet (MTF). 2008 fördelade sig andelen av OT-koncernens inköp så här:

Alla företag på listan förutom ATF, Arkhangelsk Trawl Fleet, och Nord Piligrim ägdes då av Orlov och Roth. MTF1, MTF3 och MTF 4 har senare sålts av.

OTH eller TTC har inga kinesiska dotterbolag som äger fiskberedningsfabriker utan man använder bara tredjepartsföretag som exempelvis Hiking Group.

Intressant?
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

Tags: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

Powered by Qumana

Liked it? Take a second to support Anders_S on Patreon!
Become a patron at Patreon!