Harry Sjögren

Bygg- och fastighetsföretaget Byggnads AB Harry Sjögren AB bildades av Harry Siögren i Borås år 1947. Företaget blev snabbt mycket framgångsrikt och var under senare delen av 50-talet och under hela 60-talet ett av de större byggföretagen i Västsverige. Man byggde skolor, bostäder, sjukhus, varuhus, kommunalhus, hotell, VA-anläggningar m m.

På 50-talet sysselsatte byggfirman 350 personer och byggde flera stora varuhus i Västsverige. På 60-talet byggde företaget sjukhus, hotell, affärshus, över 3000 lägenheter och hela kvarter i städer runt om i västra Sverige. Företaget hade 690 anställda år 1964 och flyttade under 1960-talet huvudkontoret till Göteborg. 1972 hade Byggnads AB Harry Sjögren 750 anställda.

Harry Sjögren AB blev ett renodlat fastighetsbolag på 80-talet med innehav i de flesta västsvenska städer. 1985 avled Harry Sjögren, hela fastighetsbeståndet blev uppköpt av Industor AB. Bolaget kom på obestånd och Nordbanken tog över. Strax efter kom bankkrisen och Harry Sjögren AB överfördes till Securum AB som senare avvecklades och Castellum bildades. Idag är Harry Sjögren AB ett dotterbolag till Castellum AB.

Castellum är ett större fastighetsbolag med spritt ägande. Familjen Szombatfalvy äger 4,5%, en stiftelse som Szombatfalvy grundat äger ytterligare 1,5% och två utländska ägare har över 5%, Stichting Pensioensfonds ABP och European Investors Holding Company, Inc.

Mer: Byggnyheter, Fastighetssverige,

Intressant?
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , , , ,

Tags: , , , , , , , , , , ,

Powered by Qumana

Advertisements