Södertäljenätverket och domstolen i Södertälje

Enligt Dagens Nyheter ägs själva den byggnad där Södertälje tingsrätt ligger av ett företag med koppling till Södertäljenätverket. En person som av polisen pekats ut som en nyckelperson i det kriminella nätverket är huvudägare i den fastighetskoncern som äger byggnaden. Läs mer…

Två svenskar åtalade för penningtvätt i Spanien

Totalt greps nio personer i Spanien och en person i Brasilien med anknytning till an narkotikahårva och fastighetsaffärer. En av dem greps i Brasilien den 7 april 2021. Nu har tre av dem åtalats för penningtvätt. Samtidigt har också ett stort antal personer åtalats för narkotikabrott. Läs mer…

Sveriges största fastighetsbolag

Tidningen Fastighetsvärlden har gjort en lista över Sveriges största fastighetsägare. I listan har bolagens ägande utanför Sverige räknats bort så endast värdet på fastigheter och pågående projekt inom Sveriges gränser räknas med. På deras lista fanns enbart 15 bolag med så jag har kompletterat listan. Läs mer…

Från Big Brother till bemanningsföretag och Utsiktens BK

Benjamin Sorani hette en ung man som blev lite småkänd när han deltog i tv-programmet Big Brother. Känd för ett förhållande med Marie Picasso som också var med i Big Brother. Utöver Big Brother var han med i ytterligare ett Läs mer…

Misstankar om ekobrott i Systemhus AB

Ekobrottsmyndigheten och Skatteverket genomförde i tisdags en razzia mot Systemhus AB i Uppsala. Två personer har delgetts misstanke om grovt skattebrott och grovt bokföringsbrott. Husrannsakan genomfördes både i bolagets lokaler och hemma hos nyckelpersoner i företaget. Ingen av de misstänkta Läs mer…

Bostads- och byggbolagen som sabbade Göteborg

Jag har tidigare gjort en lista över arkitekterna och arkitektkontoren som förstörde Göteborgs stadsbild. Den listan har fått en hel del uppmärksamhet samtidigt som några personer blivit upprörda. Främst en del arkitekter. Bland annan hävdar några att artikeln var personangrepp Läs mer…

Handelshögskolans utbildning i girighet ger reaktionära sossar

Under våren rasade en debatt om hur studenter vid handelshögskolorna ”marinerades i omoraliska värderingar” och tränades i att se till vinstmaximering istället för samvete. Studier visade att ekonomistudenter hade en mer positiv inställning till girighet än andra studenter och Handelshögskolan Läs mer…

Harry Sjögren

Bygg- och fastighetsföretaget Byggnads AB Harry Sjögren AB bildades av Harry Siögren i Borås år 1947. Företaget blev snabbt mycket framgångsrikt och var under senare delen av 50-talet och under hela 60-talet ett av de större byggföretagen i Västsverige. Man Läs mer…

Miljonprogrammets bygg- och fastighetsbolag

Miljonprogrammet syftade till att bygga en miljon bostäder åt det svenska folket. Bostadsbristen på 1950-talet skulle lösas och på 1960- och 1970-talen byggdes de flesta av de områden som vi idag kallar miljonprogramförorter. Samtidigt byggdes stora mängder radhus- och villaförorter. De var också en del av miljonprogrammet, men det är sällan så som begreppet används idag. Läs mer…

Anders Bodin

Anders Bodin Fastigheter AB (ofta kallat Anders Bodin Förvaltning) grundades redan 1937 som Byggnadsfirman Ragnar G Bodin. Företaget växte stadigt för att på 1950-talet omfatta ca 50 st anställda årsarbetare. På 1970-talet avvecklades den egna byggnadsproduktionen och företaget blev i Läs mer…

Arvid Svensson

AB Arvid Svensson har sitt ursprung i ett tunnplåtslageri som grundades 1883 i Grythyttan av Johan-Emil Söderberg Svensson. Så småningom flyttade företaget till Västerås och blev aktiebolag under Arvid Svenssons ledning. Arvid Svensson var son till Johan Emil Söderberg Svensson. Läs mer…

Om hyrorna var fria skulle det inte bli fler lägenheter

Jag kan inte hitta en enda logisk tanke bakom argumentet att friare hyror skulle ge fler bostäder. I praktiken är priser och hyror (räntor, avgifter) fria när det gäller villor och bostadsrätter. Men eftersom folk inte har råd att köpa Läs mer…

Bedrägeri på icke-fungerande bostadsmarknad

Den borgerliga regeringen tog bort det subventionerade byggandet av hyreslägenheter. Det har lett till att det bara byggs bostadsrätter och villor. Genom att bygga saker där den blivande bostadsinnehavare betalar byggbolaget för hela kostnaden så fort man flyttar in innebär Läs mer…

Kokain finansierade lyxliv

Åtalet mot Jonas Oredsson och hans kumpaner är en av Rikskriminalpolisens och Internationella åklagarkammarens mest omfattande, startade i Sverige 2008 och har inneburit en betydande internationell samverkan inom Eurojust och Europol. Framförallt har samverkan skett med Spanien och Frankrike. – Att Läs mer…

Höga hyror – misskötta fastigheter

Det är så flera av de stora fastighetsbolagen i Göteborg (och säkerligen på andra håll också) tjänar sina pengar. Man höjer hyrorna varje år och man missköter fastigheter, sköter inte det löpande underhållet och så förfaller byggnaderna. I bostadsbristens tidsålder Läs mer…

Boultbee är inte ensamma

Svenska Dagbladet har haft en serie artiklar om den vanskötsel av fastigheter och plundring som företaget Boultbee ägnar sig år. Serien är skriven precis som om Boultbee är det enda bolag som beter sig på detta sätt. Vilket naturligtvis inte Läs mer…

Wallenstam – göteborgsbyggare som gynnades av miljonprogrammet

Lennart Wallenstam (1909-2006) föddes på Björkö i Göteborgs norra skärgård. Han började som ung som byggnadsarbetare på Bergendahl & Höckert men 1944 startade han en egen byggnadsfirma med en arbetskamrat, Olsson & Wallenstams Byggnadsfirma. De första husen byggde man i Läs mer…

Einar Mattsson – mindre företag än lillebrodern

Einar Mattsson (1904-2001), storebror tlll John Mattson arbetade som byggnadsarbetare på 1930-talet hos bl.a. byggmästare Anders Andersson, men grundade 1935 ett eget byggbolag, Einar Mattsson Byggnads AB. Från första början byggde företaget främst enfamiljshus men på 1940-talet övergick man till Läs mer…