USA har inte samma bakgård som förr

Den 4 september anlände Barack Obama till Stockholm för ett tvådagarsbesök. Det var första gången en president från USA kom på officiellt statsbesök till Sverige, vilket är en tydlig fingervisning om att Sverige idag ses som en trogen allierad till USA. Sverige har under senare decennier övergett sin tidigare relativt självständiga linje i utrikespolitiken och hörsammar allt som oftast signalerna från Washington, som i exempelvis fallet Libyen 2011 där Sverige med spaningsarbete bidrog till att upprätthålla den proklamerade flygförbudszonen.

Sverige och Storbritannien lade redan i juli, som enda länder i EU, in sitt veto mot övriga medlemsländer att ta upp frågan om USA:s signalspaningstjänst NSA:s avlyssning av privatpersoners mejlkonton och telefoner då unionen skulle förhandla med USA om ett frihandelsavtal. Regeringen Reinfeldt höll också låg profil i frågan under Obamas statsbesök.

Samma dag som Barack Obama lämnade Stockholm för att bege sig till G20-mötet i St Petersburg meddelade Brasiliens president Dilma Rousseff att hon ställer in sitt planerade statsbesök i Washington i oktober. Bakgrunden till det är att såväl hon som Mexicos president Pena Nieto har fått sina privata mejl lästa och telefoner avlyssnade av NSA.

I början av juli tvingades planet som Bolivias president Evo Morales färdades i att nödlanda i Wien. Orsaken var att Morales, som varit på statsbesök i Ryssland, misstänktes för att ha tagit med sig den av USA efterlyste visselblåsaren Edward Snowden. Frankrike, Italien, Spanien och Portugal medverkade i aktionen genom att stänga sina luftrum för Morales plan.

Det är uppenbart att allt fler länder inom EU, som tidigare inte självklart rättat in sig i ledet och underordnat sig USA krav gentemot Latinamerika, numera lyder USA:s minsta vink.

I bjärt kontrast till de europeiska regeringarnas följsamhet mot USA-imperialismen, reagerade flera latinamerikanska stater i en gemensam kommuniké starkt på att Bolivias president tvingats att landa i Österrike. Man avkrävde dessutom en förklaring från de europeiska länder som vägrat Morales plan tillträde till sina luftrum.

Latinamerika visar också på ett alternativ till det samarbete på överstatlig och marknadsekonomisk grund som EU vilar på. Inom den latinamerikanska samarbetsorganisationen ALBA bedrivs det mellanstatliga ekonomiska och sociala samarbetet efter principen ” ömsesidigt handelsutbyte, ekonomisk hjälp och social välfärd”.

Beskedet från Rousseff att ställa in statsbesöket hos Obama är ett tydligt tecken på att den tiden är förbi då USA ostraffat kunde styra och ställa hur som helst i Latinamerika. Nu verkar det tvärtom som att EU alltmer övertar Latinamerikas gamla roll som USA:s bakgård där medlemsländerna lägger sig platt för kraven från Washington.

Ursprungligen en ledare i Internationalen.

Intressant?
Borgarmedia: DN1, 2, 3, 4, 5, SVD1, 2, 3, SR1, 2, 3,
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

Advertisements