Minskat antal stölder och inbrott

Brottsligheten i Sverige (och i hela västvärlden för den delen) är minskande. Det gäller i stort sett all brottslighet. Antalet anmälningar av vissa brott ökar dock i Sverige. Det beror i huvudsak på ändrad lagstiftning och ökad anmälningsbenägenhet. Intervjuundersökningar som exempelvis Nationella Trygghetsundersökning (NTU) och den regelbundet återkommande skolundersökningen visar däremot ingen ökning av några brott, däremot oförändrad brottslighet när det gäller en del våldsbrott.

Antalet mycket grova våldsbrott som mord minskar, den minskningen har varit kraftig under senare år, men i praktiken startade den redan på 1990-talet (för vissa våldsbrott finns dock sannolikt en mindre ökning). Än större är minskningen när det gäller vissa egendomsbrott. Bilinbrott och bilstölder har under lång tid minskat och sammantaget har det blivit en mycket kraftig minskning. Antalet inbrott har också minskat, med undantag av inbrott i bostäder. I dessa fall handlar det sannolikt om att tekniska system som försvårat inbrott eller stöld haft effekt. Skolundersökningar visar också att antalet egendomsbrott som utförs av eller drabbar ungdomar minskar:

I skolundersökningarna har ungdomar i årskurs nio fått svara på enkätfrågor om de själva har utsatts för brott och om de själva har begått brott.

Undersökningarna visar att allt färre ungdomar deltar i stölder, men också att de det är färre som har blivit bestulna på sin cykel, plånbok eller något annat.

År 1995 svarade 37 procent av ­niondeklassarna att de hade snattat. Vid den senaste undersökningen 2011 hade den siffran mer än halverats, till 18 procent. Även andra sorters stölder hade minskat kraftigt under samma period.

–?Det handlar om en beteendeförändring bland ungdomar där man tänker mer på konsekvenserna och att man disciplinerar sig mer, säger Sven Granath, kriminolog och forskare på Brå.

Intressant?
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , , ,

Advertisements