Gör det lättare för flyktingar att komma till Europa och att söka asyl

Det är idag svårt för flyktingar undan krig och förföljelse att ta sig till Europa eller att söka asyl i Europa. Det kräver att man flyr över gränser, behandlas illa, betalar flyktingsmugglare, åker med livsfarliga fartyg och båtar över havet. Det innebär många flyktingars död och mycket lidande. Det kostar Europa massor med pengar i form av gränskontroller, militär bevakning av gränserna i Medelhavet, räddningsaktioner och vårdkostnader. Det vore sannolikt bättre om de pengarna satsades på att låta flyktingar söka skydd, asyl, under mer ordnade former. För Europa kan och har råd att ta emot fler flyktingar.

Folk som vill fly borde får köpa flygbiljett till det land där de vill söka asyl och tas emot på ett människovärdigt sätt. Detta utan att behöva använda falska pass och identitetsuppgifter som ju måste köpas av kriminella. Det är också bättre att flyktingarnas reseköp görs från legala företag än från kriminella människosmugglare. Vidare borde folk få söka asyl direkt på konsulat och ambassader i länder dit de först flytt eller i det land där förföljs. Det var vanligt på 1970-talet i Latinamerika. 1000-tals människor räddades på det sättet och fick asyl i Sverige på den tiden.

Pengar borde satsas på ett värdig mottagande och en humanistisk politik istället för på gränskontroll och militär. Något som ändå inte kan stoppa flyktingar. De betalar istället kriminella för att ta sig till Europa. Något som gynnar den organiserade brottsligheten och helt klart inte är bra för samhället, för Europa.

Europa har råd med fler flyktingar.

Intressant?
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , , , , ,

Advertisements