Syrien och vänstern

Stora delar av det som kallas den svenska vänstern har en mycket obehagligt inställning till konflikten i Syrien. De stöder nämligen diktaturen och diktatorn Assad. Denna inställning har Kommunistiska Partiet (KP) och alla gamla maoister som en gång i tiden var med i ett parti med förkortningen SKP (idag finns det annat parti med det namnet som också stöder Assad). De gamla maoisterna samlas idag kring Folket i Bild/Kulturfront och andra kvarlevor från maoismens storhetstid på 1970-talet. Jag är mycket tveksam till att dessa grupper är att anse vänster överhuvudtaget.

Andra delar av den svenska vänstern kan sägas vägra ta ställning. I praktiken blir deras uppfattning dock ett stöd till Assad även om de hävdar uppfattningen att Assad är en diktator. Det handlar om grupper som Rättvisepartiet Socialisterna (RS), delar av Vänsterpartiet och en liten minoritet i mitt eget parti, Socialistiska Partiet. Dessa grupperingar menar att eld upphör och fred är det enda vettiga. De menar oftast att oppositionen inte kan ges stöd då den huvudsakligen består av jihadister, muslimska fundamentalister. I praktiken innebär dock deras inställning ett stöd till Assad, vilket Ronny Åkerberg förtjänstfullt påpekar i en debattartikel i Internationalen:

Era anklagelser mot den väpnade kampen blir desto absurdare som revolutionärerna aldrig har haft något val. Det handlar om soldater i regeringsarmén som hoppat av därför att de vägrat skjuta på folket. Ni vill, absurt nog, närmast framställa dessa hjältar som revolutionens dödgrävare.
Ni utger er för att vara förespråkare för en ”fredlig” utveckling som revolutionen tydligen lägger hinder i vägen för. Det ni inte skriver om är att den vapenvila som ni förespråkar förutsätter att Assadregimen har en helt annan karaktär än vad den i verkligheten har. Assadregimen kommer att använda varje ”vapenvila” för att fortsätta folkmordet.

Socialistiska Partiets officiella ståndpunkt är klar. Stöd till oppositionen och mot imperialistisk intervention. Den linjen har uttrycks i en ledare i tidningen Internationalen såväl som i ett uttalande av partistyrelsen. Det är också en uppfattning som delas av majoriteten av Fjärde Internationalens medlemsorganisationer och närstående organisationer i Mellanöstern, Nordafrika och Europa liksom av vänsterkrafter i Syrien. Ungefär samma uppfattningar delas av den lilla vänsterorganisationen Arbetarmakt (AM).

Slutligen. Vänsterpartiet. Det finns ett uttalande som väl innebär en officiell ståndpunkt och som liknar samma linje som SP och AM är inne på.

Intressant?
Läs mer: Röda Malmö, Kildén & Åsman, Syrien Sverige nätverket,
Borgarmedia: SVD1, 2, 3, HBL, Dagen1, 2, 3, KT,
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , , , , , , , ,

PS. Skrev tidigare att V inte hade en uppfattning. Har nu ändrat efter att ha presenterats för ett uttalande från V.

Advertisements