Tårta, sten, vapen, våld

För mer än 12 år sen ägde de händelser som har gått till historien som Göteborgskravallerna rum. Det är händelser som förändrat den svenska polisen och som haft en avgörande betydelse för mitt liv. De är nämligen en stor anledning till at jag varit arbetslös i 8 år. Men det är en en annan historia. Nu ska det istället handla om våld. Det var mycket våld i Göteborg 2001, det var inget våld när en 60-årig kvinna kastade en tårta på Jimmie Åkesson. När en tårta kastas så är det ju ett sätt att undvika våld, att undvika skador på måltavlan för ilskan.

Det finns ingen möjligt att ta avstånd från våld på principiella grunder som jag ser det. Alla människor kommer att använda våld, förespråka våld eller på annat sätt gynna våld på nåt sätt. Nästan alla politiska partier i Sverige förespråkar våld. I vissa situationer (ex. hårda straff, krig). De enda som inte gör det är yttervänsterpartier som mitt, Socialistiska Partiet. Vi förespråkar alltid andra vägar än våldets, men vi tar samtidigt inte avstånd från våld. Det är också min inställning. Fanns det en annan lösning än att använda våld mot Assad i Syrien skulle så är det att föredra. Som det ser ut verkar det inte finnas.

Sista dagen av möten och demonstrationer i Göteborg år 2001, söndagen, var jag i direktsänd intervju på TV4. De vill jag skulle ta avstånd från de som kastat sten. Det gjorde jag inte, från de som pajat Avenyn. Det gjorde jag inte. Jag tog avstånd från själva förstörelsen inte från de som utförde handlingarna. När det däremot gäller stenkastningen mot polisen under Göteborgshändelserna år 2001 menar jag att det i vissa lägen kan försvaras.

Polisen var långt mer aggressiva och våldsamma än demonstranterna. Det fick vi som greps, förnedrades, hotade och trakasserades på Schillerska verkligen uppleva. Våld i självförsvar som när polisen attackerade och omringade Hvitfeldtska gymnasiet var som jag ser det försvarligt. TV 4 ville att jag skull erkänn att det fanns vapen på Hvitfeldtska. Det erkända jag förstås inte, för där fanns inga vapen. Men stenar sa journalisten då. Stenar är stenar sa jag, det är inga vapen. Intervjun slut. Stenkastningen och demonstrationerna i Göteborg 2001 var inget hot mot demokratin. Dett oavsett vad vi tycker om dem. Polisens och USA-agenternas agerande var det verkliga hotet mot demokratin. Och är det än idag

Det är en himmelsvid skillnad på stenar och vapen. Stenar kan visserligen skada, men i allmänhet kastas de på saker och i självförsvar på poliser. Ibland attackeras poliser, brand- och ambulanspersonal i våra förorter med stenar.Det är inget jag försvarar, men jag kan oftast förstå det. Jag har gjort sånt själv när jag var ung. Men tänk er om förortsungdomar istället sköt mot polisen på det sätt som gangsters skjuter på varandra. Det är betydligt värre än om någon kastar sten på polisen. Det visar på att det faktiskt finns en skillnad på sten och vapen. Förortsupplopp med stenkastning mot företrädare för myndigheter är ingen metod jag förespråkar. Men det är inte heller ett hot mot demokratin. Det är snarare ett tecken på demokratins brister.

TårtaLika lite som förortsupplopp eller andra upplopp med stenkastande ungdomar är ett hot mot demokratin är en kastad tårta ett hot. En tårta är dessutom inte ens våldsamt. Och när tårtan hamnar i Jimmie Åkesson nylle är de en tårta som hamnar i nyllet på ett parti som utgör ett hot mot demokratin. Ett fascistiskt, rasistiskt, arbetarfientligt, kvinnofientligt, invandrarfientligt, islamofobiskt parti. Snarare kan väl en tårta ses som en protest inom demokratins ramar. Det skadar inte, det är inte våldsamt, men det förnedrar och skickar ett budskap.

När tårtan träffar sverigedemokraternas ledare så är budskapet att demokratin inte kan acceptera den typen av fascistiska partier. Det är fascismen som ska flytta på sig, inte vi andra. Är det en metod jag rekommenderar? Nej, det är det inte. Just på grund av det vi sett i media. En helt befängd och förvriden debatt. Är det en metod jag tar avstånd ifrån. Nej, det är det inte.

En tårta är ingen sten och en sten är inget vapen.

Mer att läsa: Våldet och demokratin,

Intressant?
Mer: Lodenius1, 2, AB1, 2, 3, DN1, 2, 3, 4, 5, 6, SVD1, 2, 3, 4, 5, 6Annarkia, Röda Malmö, Bilderblogg,
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , , , , , , , , , ,