Äldres utsatthet för brott

I anslutning till Nationella Brottsofferveckan 2014 har Stiftelsen Tryggare Sverige presenterat en kartläggning av äldres utsatthet för brott i Uppsala kommun.

Äldre utsätts, liksom andra åldersgrupper, för olika slags brott. Det handlar om fysiska, psykiska, ekonomiska och sexuella brott, från kända eller okända gärningspersoner. Dessutom är försummelse ett problem bland äldre, det kan handla om att inte få den vård man behöver, att inte få tillräckligt med medicin eller få för mycket medicin, att inte få sin hygien omhändertagen etc.

– Till skillnad från vad som gäller för många andra grupper i samhället saknas fortfarande mycket kunskap om äldres utsatthet. Orsaken är bl.a. att äldre inte särredovisas i den officiella kriminalstatistiken, säger kriminologen Johanna Nivala, Stiftelsen Tryggare Sverige.

För att få mer kunskap om äldres utsatthet för brott har Stiftelsen Tryggare Sverige genomfört en undersökning på uppdrag av Uppsala kommun. I en enkätundersökning har 1 500 personer, 65 år och äldre, fått besvara frågor kring sina erfarenheter.

– Resultaten visar att hela 13 procent av de tillfrågade har utsatts för någon form av brott sedan de fyllt 65 år. När det gäller utsatthet under det senaste året uppger drygt 8 procent av de tillfrågade att de utsatts för brott. De vanligaste brottstyperna är stöld och skadegörelse respektive bedrägerier, säger Johanna Nivala.

Uppgifter om äldres utsatthet för brott finns också i den Nationella Trygghetsundersökningen (NTU) som görs med jämna mellanrum.

Intressant?
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , ,

Advertisements